Invitasjon til Kommunalkonferansen 2008

23. - 24. september 2008. Bærekraftig utvikling - Verdivalg og handling. Påmeldingsfrist: 1. september 2008.

Det er en glede å kunne invitere til den fjortende kommunalkonferansen i regi av LO Kommune.

Konferansen er en viktig møteplass for kommunal sektor. Her samles politikere, administrative ledere, fagfolk, representanter for brukerorganisasjoner og tillitsvalgte - kort sagt alle som er opptatt av kommunesektoren og hvordan den skal utvikle seg.

Under tittelen "Bærekraftig utvikling. Verdivalg og handling" vil Kommunal '08 belyse og drøfte hvilke valg vi må gjøre i dag for at velferdssamfunnet skal kunne utvikle seg videre over tid. Problemstillinger knyttet til fordelingspolitikk og reformprosesser i offentlig sektor settes også på dagsorden.

Konferansen avholdes på Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen.

Vi håper mange vil sette av et par septemberdager til faglig påfyll, kulturopplevelser og diskusjon rundt temaer hele kommune-Norge er opptatt av. 

Velkommen til Gardermoen

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia