Offentlig sektor må gå foran
Sosial dumping - en felles utfordring

Konferanse for tillitsvalgte og ledere i renholdsbransjen
Tirsdag 30. september 2008
avholdes i Fagforbundets lokaler i Keysersgate 15 i Oslo


Konferanseprogram:

08.30 Registrering – kaffe/rundstykke

09.00 – 09.30  Åpning v/ Statsråd Bjarne Håkon Hanssen
– stortingsmelding om arbeidsinnvandring og ny handlingsplan mot sosial dumping

09.30 – 09.50 En utfordring vi tar på alvor  v/ Forbundsleder Jan Davidsen, Fagforbundet

09.50 – 10.30 Nye rammebetingelser for offentlig sektor:
Terskelverdier i anbudsprosessene, påseansvar, medbestemmelse og innsynsrett
v/ Ørnulf Halmrast, regiondirektør, Arbeidstilsynet

10.30 – 10.45  Tjenestedirektivet;  Europa inn i norske kommuner
v/ Stein Gulbrandsen, seksjonsleder, Fagforbundet

10.45 – 11.00  Dialog i Bærum kommune v/ Ingvild Bø Moberg, fylkesleder SST, Fagforbundet

11.00 – 11.30 Kaffepause

11.30 – 12.00 Det er ikke bare laveste pris som teller!  v/ Petter Furulund, adm.dir., NHO Service

12.00 – 12.15 ID-kort mot sosial dumping v/ nestleder Helge Haukeland, NAF

12.15 – 12.30 Spørsmål/diskusjon

12.30 – 13.15 Lunsj

13.15 – 14.00 Arbeidsinnvandreres levekår v/ Line Eldring, forsker Fafo

14.15 – 14.30 Hvordan kan kommunene møte utfordringene v/ Gudrun Haabeth Grindaker, direktør KS

14.30 – 14.45 Pause

14.45 – 15.15 Kan kommunen oppfylle sitt kontrollansvar? v/ Børre Pettersen, rådgiver LO

15.15 – 15.30 Spørsmål/diskusjon

15.30 – 16.00 Oppsummering: Sosial dumping – en felles utfordring v/ Forbundsleder Erna Dynge, NAF 

Praktiske opplysninger:

Ingen konferanseavgift.
Lunsj og annen bevertning dekkes
av arrangørene.
Påmelding: www.lo.no/renhold08
Frist. 15 september

sosial dumping nett.pdf Visste du at: 

25 prosent av polakkene i Oslo er kvinner, 71 prosent av dem oppgir å ikke betale skatt (Faforapp.2007:27) 

”Det er stivbent å forlange 100 prosent jobb som betingelse for legalt opphold” (Jon Horgen Friberg, Fafo)

350 000 ansatte opplever eller mistenker sosial dumping (Arbeidstilsynets holdn.undersøkelse 2008) 

6 av 10 frykter økte klasseskiller (Arbeidstilsynets holdn.undersøkelse 2008)

Svensk LO mener at i renholdsbransjen alene finnes 2000 dokumentløse medarbeidere 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia