Tverrfaglig veiledning

Kurssted og -datoer: Vitalitetssenteret på Møhlempris, Bergen
Kurset gjennomføres med tre samlinger, til sammen 6 dager:  ca 48 timer.
- Samling 1:  13. -  14. oktober 2008,
- Samling 2:  18. - 19. november 2008,
- Samling 3:  13. - 14. januar 2009

I tillegg er det lagt opp til ca. 20 timer selvstudium og ca. 12 timer jobbing i basisgrupper mellom samlingene. Erfaringen tilsier at en slik organisering gir god læringseffekt. Kurset er lagt opp slik at alle som ønsker det, kan avlegge eksamen i "Veiledning", 10 studiepoeng.

Spørsmål om kurset kan rettes til Haldis Revheim, 95171119 eller Raymond Turøy, 99538540.

Påmeldingsfrist: 13. september 2008.

For mer informasjon og påmelding, gå inn på vedlagte link.

Aktuelle lenker

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia