Når ferien er over kan det være litt vanskeligere å komme opp tidlig om morgenen. I følge stressforsker Stein Knardahl ved STAMI er ikke en myk start på arbeidslivet etter ferie den beste måten å komme i gang på.
 
Arbeidslivsforsker og stressekspert Stein Knardahl ved Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) har en veldig enkel oppskrift på å komme tilbake til arbeidsform:
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia