Ukesbrevet for Seksjon kontor og administrasjon, Uke: 33
 
Vi starter opp med ukesbrev igjen denne uken. Jeg håper alle våre lesere har hatt en fin sommer eller i alle fall noen minneverdige stunder! Nå er vi alle tilbake på kontoret her i Oslo. Sommeren har vært stille, men det betyr ikke at det ikke har skjedd noen. Planer for høsten er blitt lagt og det er kommet til nye tiltak. Dette blir en travel høst, men det sa jeg sikkert i fjor også. Vi ser at det nå er en stadig økende aktivitet i hele SKA organisasjonen. I 2007 fikk 3000 av våre medlemmer være med på en samling (tallet er sikkert høyre for dette er de sikre registrert tallene vi har). Målet i år er at ennå flere skal ha vært med på et eller flere tiltak i løpet av året.
Vi har også nå tre, ja tre, ulike høgskolekurs tilbud i gang eller under oppstart. Dette betyr at vi vil ha omkring ca.120 medlemmer som tar høgskolekurs via SKA og i samarbeidet med KK (kommunal Kompetanse). Ca. 20 via et samarbeide med Høgskolen i Oslo. Det jobbes også med å få på plass et masterstudie i kommunal økonomi og finans ved Høgskolen i Hedmark. Her bruker Fagforbundet via SKA endel midler for å få dette på plass. Oppstart vil bli høsten 2009.
Totalt sett betyr dette og mye annet at vi igjen har økt aktiviteten. Nå har vi også en prosjekt medarbeider som skal drive et prosjekt rettet med høgskoleutdannede, men jeg er overbevist om at mye av det faglige innholdet i dette arbeidet vil komme alle medlemmer til gode.
Jeg ønsker dere derfor velkommen til en aktiv faglig høst - og husk desto mer aktive dere er desto bedre blir organisasjonen på det faglige området!

HUSK!
Fagorbundet, seksjon kontor og administrasjon tilbyr velferdsstudium i samarbeid med Høgskolen i Oslo
Vi minner om tilbudet og viser til vedlagte artikkel som stod i Fagbladet nr. 5 i juni måned. Fagforbundets Seksjon kontor og administrasjon tilbyr i samarbeid med Høgskolen i Oslo et velferdstudium i velferdsrett. Studiet tilbys våre medlemmer til en redusert studieavgift. Det er fortsatt noen plasser igjen. Søknadsfrist til høgskolen er 15. oktober. Spre det glade budskap.
(Tekst: Karin Lund)
 
Møter og hendelser i sommer
Helse Sør-Øst og de utfordringer dette gir på det organisatoriske og yrkesfaglige området.
Innen Helse Sør-Øst skjer det fortiden ting på den administrative siden. Det er kommet signaler om at mange av de ansatte inne kontordelen skal overføres til Sykehuspartner. Dette er et selskap eiet og drevet av Helse Sør-Øst, men dog et eget selskap. Seksjon kontor og administrasjon ønsker i den anledning å få på plass en fagdag for våre som er eller skal bli endel av Sykehuspartner.
(Tekst: Fredrik Hellstrøm)
 
 
IKT i kommunalhelstjeneste
Kan og bør Fagforbundet være i front her? I løpet av sommeren er vi blitt kjent med innføringen av IKT i Gjävleregionen i Sverige. Dette drøfter vi nå, i samarbeidet med SHS, om det er grunnlag for å se nærmere på. Vi vet at IKT er kommet for å bli, men det kan ikke løse alle utfordringer. Det er derfor viktig å styre utviklingen. Det gjøres ofte best ved å være deltaker og pådriver. Spørsmålet blir bare hvordan dette kan gjøres på en god og styrbar måte. Dette skal vi nå vurdere innenfor et område som ligger utenfor seksjonens faglige ansvar når det gjelder tjenestetilbud, men som ligger innenfor seksjonens ansvar når det gjelder interndrift i kommunen, nemlig IKT koblet til kommunale helsetjenester. Hvordan vil fremtiden bli på dette området? Mye spennende. Styret vil få en sak til debatt i løpet av september. Der vil det bli et tema. Seksjonen har også en FAGgruppe for IKT denne vil også bli konsultert i dette arbeidet.
(Tekst: Fredrik Hellstrøm)
 
 
IKT strukturen på høring
Departementet har lagt ut forslag til hvordan man kan få til en mer effektiv bruk av IKT i offentlig sektor. Høringen er administrativ og tar for seg arkiteturen. Jeg ønsker å gjøre dere som jobber med dette innen sykehus- og kommunalsektor oppmerksom på denne. I utgangspunktet er den ment for statligsektor, men den vil ha virkning inn i alle områder. Dere får lese den og vurdere den. Dersom noen av dere mener Fagforbundet bør ha spesielle synspunkter på noe av dette så ta kontakt med undertegnede. Fagforbundet har også en egen FAGgruppe for IKT. De har fått denne til gjennomsyn.
 
FAD jobber også med å bedre planleggingen og gjennomføringen av større IKT prosjekter. Dette kan dere lese om i den siste linken.
(Tekst: Fredrik Hellstrøm)
 
Aktuelle linker:
 
 
 
IKT løsninger kommer inn i nye fagområder.
Danskene, som på flere områder innen IKT ligger foran Norge, har positive erfaringer med å gi pleierne håndholdt PC. Dette har til nå hatt navnet PAD. I fremtiden vil nok det bli en litt mer avansert mobiltelefon. Rapporten fra Caremobil i Danmark viser at hverdagen blir enklere ved bruk av dette verktøyet.
Det er også forsøk i gang i Norge, men jeg har ennå ikke sett noen resultater av dette arbeidet her. Dersom noen kjenner til det så hadde det vært fint med en tilbakemelding til oss i Oslo.
(Tekst: Fredrik Hellstrøm)
 
Rapporten kan leses her:
 
7. november er arkivetsdag.
Vi håper denne dagen kan markeres på samme måte som Sekretærenes dag nå i våres. Flere fagforeninger var flinke og satte denne viktige yrkesgruppen på dagsordenen. Arkivarene er en like viktig gruppe. De er organisasjonens hjerne. Her ligger dokumentene om DU har brukt systemet riktig. Jeg håper derfor at denne dagen kan brukes på to måter - markere en fin yrkesgruppe og samtidig øke din egen forståelse av hvor viktig arkivet er i en organisasjon. Er arkivet godt vil det gjøre organisasjonen ennå bedre. Vi er mange som husker avisoppslag om brev som ikke lengre finnes i kommunalearkiv. Kremtene ordførere og unnvikende rådmenn forsøker å forklare hva som kan ha skjedd. I de fleste tilfeller kan dette besvares med dårlige rutiner for arkivering (og utlån i tidligere tider). Er alle fra postmottak via saksbehandler til arkivet flinke med rutinene skjer ikke slikt. Bruk arkivets dag til en finn markering og en fagdag for å huske på arkivrutinene i alle ledd i organisasjonen.
(Tekst: Fredrik Hellstrøm)
 
 
En liten kommentar:
Det åpne kontorlandskapet
Robert Prost uttalte i sitt siste intervju "Jeg skapte en epidemi". Han er regnet som det åpne kontorlandskapets far. En kan vel trykt si at vi som jobber innenfor kontoryrker har et ambivalent forhold til kontorfellesksap. På 80- og ikke minst 90- tallet var det alle lederes "drøm" å skape et vitalt åpent landskap der medarbeiderne ikke hadde fasteplasser men jobbet fra den ledige pulten. Hjemmekontoret skulle være stedet der man satt i dyp refleksjon. Dette var noe for "folk i farta". Man var liksom ikke med på utviklingen dersom man ikke forsto at dette var fremtiden. Nå er nok nordmenn (mulig mange andre også) litt skeptisk til slike profetier. I Norge (noe vi nok har felles med mange andre) har det opp gjennom årene vært status å sitte på eget kontor. Jeg husker en sketsj fra 70 tallet der det var snak om eget kontor og (hold dere fast) egen telefon!!!!! En slik status tar man bare ikke fra folk ustraffet. I tillegg er det mange av oss som gjør kontoret til en avlastningsstasjon for nips som ikke får plass på hyllene i heimen. Hvor skal det ta veien om alt man får ha ved de nye "arbeidsstasjonene" er en kasse med det som "trengs"? Her dukker det raskt opp et nytt spørsmål. Hva med alle papirene som skal kopieres og oppbevares? Vi kontorfolk må jo ha alle papirer tilgjenglig i et eget lite arkiv. Dette før til at flere mål urskog hvert år stables inn i allerede overfylte hyller rundt om på de tusen kontorer.
 
Vi er nå kommet et stykke inn i et nytt århundre og en bitteliten bitt inn i et nytt årtusen. Resultatet er at kontoret består. Telenor er en av få bedrifter som sitter igjen med landskap. Vi liker oss best på cellekontorene og her kommer vi til å forbli til evig tid! Det er i alle fall jeg glad for. Mitt kontor ser ikke ut som om det går å putte ned i en liten kasse. Her er bokhyller fulle med bøker og det er ikke helt fritt for ringpermer heler. Mitt stadig tilbakevendende mål er å redusere papirmassen. Her er et område jeg tenker miljø, men nipset jeg kjøpte i Vietnam i 1993 ønsker jeg ikke å kaste. Dog er det nedlagt forbund i heimen for slikt, men enn så lenge bestemmer jeg over mitt cellekontor. Så inn til en nye bølge med landskapselsekende trendkontorister kommer kan jeg sitte her inn blant mine nostalgiske saker og ting.
 
Jeg ønsker dere nok en gang alle velkommen tilbake etter ferien. Noen har sikkert også ervervet et og annet som med tiden kan bidra til å gjøre cellekontoret litt mer hjemmekoselig.
(Tekst: Fredrik Hellstrøm)
 
 

KURS OG KONFERANSER SOM KAN HA INTERESSE FOR DEG

 
Tromsø
Eierkonferanse Tromsø
Endelig - her kommer eierkonferansen i Rica Ishavshotel, Tromsø, mandag 25. og tirsdag 26. august 2008 - etter mange utsettelser! Programmet er noe omarbeidet og har stort innslag av lokale foredragsholdere.
 
Eierkonferansen setter fokus på eierrollen i forhold til bygningene som viktig innsatsmiddel i tjenesteproduksjonen. God eiendomsforvaltning trenger aktiv og målbevisst eier, og samspillet mellom ansvarlig eiendomsforvalter og rådmann/politisk ledelse er svært viktig.
Program:
 
 
Trondheim
NOKIOS, Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor, 2008
NTNU og samarbeidspartnere inviterer til andre gangs gjennomføring av Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor.

 

Konferansen arrangeres på Britannia hotell, Trondheim 15.-17. oktober 2008.

 

Alle som kan bidra til en bedre e-forvaltning inviteres til å forme og utnytte møteplassen: forvaltningen selv, brukere, organisasjonene i forvaltningen, politikere, leverandører av tjenester og utstyr, forskningsinstitutter, skoler og universiteter.

 

Se streaming fra 2007-konferansen, og les om årets konferanse - klikk på lenken under!
 
Skriveforskningsmiljøet i Trondheim og Trøndelag inviterer til
Nordisk konferanse om
skriving som grunnleggende ferdighet og utfordring i utdanning og yrkesliv

Trondheim 17. - 18. november 2008
http://skriv08.hist.no/
Skip navigation
Stavanger
Ta kontroll over arbeidshverdagen Stavanger
Tid/ sted: 04. september, kl. 09.00-16.00. Kurset avholdes på Clarion hotell, Ny Olavskleiv 8, Stavanger.
http://www.hrnorge.no/Kompetansetilbud/Kurs/?module=Articles;action=Article.publicShow;ID=1218;
 
Gardemoen
Faglig oppdatering, nettverksbygging og inspirasjon!
Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 2008 27. - 28. oktober

 

 

Clarion Hotel Oslo Airport,
Gardermoen
 
Målgruppe:
Alle som er interessert i revisjon, styring og kontroll i offentlig
sektor
 
Oslo
 
Ny i HR-rollen
Tid og sted: 15. og 16. oktober kl. 09.00 - 16.00 i Oslo. Kurset arrangeres i HR Norge lokaler, Vollsveien 13 h på Lysaker.
 
 
Webkommunikasjon for offentlige nettsteder 10. november
Offentlig sektor har vært raske med å ta webkanalen i bruk som informasjonskanal, betjeningskanal og nyhetsformidler. I dette kurset setter vi fokus på de spesielle utfordringer og muligheter som offentlig sektor møter på web.
 
 

Kommunal geodatakonferanse

Kommunal geodatakonferanse, 9.-10. desember 2008 (Thon Hotel Oslofjord, Sandvika, fra 09.12.2008 - 10:0009.12.2008 - 10:0009.12.2008 - 10:00 til 10.12.2008 - 16:0010.12.2008 - 16:0010.12.2008 - 16:00)
Etter nesten fem års pause ble denne konferansen igjen arrangert i 2007, med meget god deltakelse. GeoForum ønsker å arrangere konferansen på nytt i 2008.

 

 

SKA KONFERANSER/SEMINARER:

 

 

 

 

Styret og FAGgruppelederne

Styret og FAGgruppelederne møtes til planleggingsmøte for 2009 den 25. - 27. august.

 

NAV konferanse

 

 

9 -10. Oktober. Konfernsen avholdes i Oslo. Det blir ca. 3 fra hvert fylke som kan delta. Konferansen er et samarbeide med Seksjon Helse og Sosial. De tre som reiser fra hvert fylke blir plukket ut av fylkene selv.

 

Arkivarensdag 8. november (for oss blir det 7. nov som er fredag)

 

 

Vi håper så mange fagforeninger som mulig kan legge opp til en lokal fagdag på denne datoen. Det vil gi en landsomfattende markering av arkivfaget. Håper dere i fylkene kan bidra til å gjennomføre dette gjennom koordinering ol.

 

Fagdag for medlemmer knyttet til sykehuspartner 

 

 

Tidspunkt kommer vi tilbake til, men det blir i november

Tema vil være omkring Utviklingstrekk i personalarbeide, økonomi og IKT.

 

eForvaltningskonferansen 2009

 

 

Det har vært utolig vanskelig å finne en datio som har passet viktige innledere, stede og andre konferanser. Dette har gjort at datoen nå er blitt satt til 28 - 29. januar 2009. Temaene er fortsatt personvern og IKT, samt litt annet knyttet opp mot IKT i offentlig sektor.

 
 
 
 
 

Yrkesfaglige artikler og andre linker

 

Utdanning

Økt opptak til høyere utdanning

 

Tall fra Samordna opptak (SO) viser at flere får tilbud om høyere utdanning. Rundt 61 900 søkere til universiteter og høgskoler har fått tilbud om studieplass. Dette er 3 000 flere enn i fjor.

 

Vil gi studenter turbostipend
Mastergradsstudenter bør få "masterlønn" fra staten det siste studieåret, foreslår Underdal-utvalget.
 
 

Personvern

Utveksling av grunndata på personinformasjonsområdet
Finansdepartementet har i dag sendt på høring en rapport fra en arbeidsgruppe som har hatt i mandat blant annet å kartlegge behovet for data fra folkeregisteret, krav til innhold og kvalitet for slike data og formål for folkeregisteret. Arbeidsgruppen ble også bedt om å se på samspillet mellom folkeregisteret og andre registre, foreslå en datamodell for folkeregisteret og påpeke eventuelle behov for endringer i regelverket.

 

De følger deg
Ansattes kontrolleres og overvåkes i stadig større grad ute på arbeidsplassene. Samtidig vet mange ansatte ikke hva som skjer med overvåkingsdataene.
 

 

Personal

Hvordan gjøre karriere innen HR?
Alle veier fører til Rom sies det? Men stemmer det for den som vil gjøre karriere innen HR?
HR Norge får stadig henvendelser fra mennesker med brennende engasjement for arbeidsmiljø som etter en stund i yrkeslivet gjerne har funnet ut at de vil jobbe med HR. Men hva er relevant erfaring og utdanning for å gjøre en god jobb og karriere innen HR?

 

 

Personalpolitikk ved omstillingsprosesser
Fornyings- og administrasjonsdepartementet har revidert heftet "Personalpolitikk ved omstillingsprosesser". Retningslinjene orienterer om hvilke rammebetingelser som finnes for omstillingsarbeidet i staten, og gir oversikt over hvilke virkemidler som kan nyttes og hvordan virkemidlene kan brukes.
Det handler ikke om meg
Lene Fjellheim i Coach Team AS oppfordrer deg til å snu fokuset fra deg selv til den eller de personene du står ovenfor.
http://www.karrierelink.no/CoachTeam/1578

 

 

Nærlinssjefer/konsulenter

Nye miljøretningslinjer for offentlig støtte
EFTAs overvåkningsorgan (ESA) har den 16. juli tilpasset og vedtatt Kommisjonens retningslinjer for godkjenning av offentlig støtte til miljøformål. Reglene får betydning når offentlige myndigheter ønsker å gi økonomisk støtte til miljøtiltak i næringslivet.
Slik støtte må som hovedregel notifiseres og godkjennes av ESA. EØS-avtalen åpner for at medlemslandenes støtte til miljøtiltak kan godkjennes hvis støtten ikke i for stor grad hindrer konkurransen og samhandelen i EØS-området. Retningslinjene angir hvordan ESA vil utøve sitt skjønn ved å avveie behovet for å fremme miljøtiltak mot de konkurransevridene virkninger økonomiske støtte kan medføre.

 

 

Økonomi

Samvirke innen offentlige tjenester - pleie og omsorg
Samvirke er generelt lite utbredt som foretaksform innen områder der offentlig sektorer har ansvaret her i landet. Innen pleie- og omsorgssektoren er det svært få eksempler på samvirkeorganisering.
I en undersøkelse fant man i underkant av 1200 foretak innen offentlig sektor. Rundt 700 av disse var knyttet til velferdsproduksjon. Av disse igjen, var kun fem innenfor pleie- og omsorgssektoren, skriver Det Kgl. Selskap for Norges Vel i rapport til KS.
 
Mikrorevolusjonen
Innvandrere opplever et sterkt press for å endre sine husholdsrelasjoner.

 

Revisjon

 

Servicetorg/Web

Lønner seg ikke å outsource til utlandet
Å outsource til lavkostland kan vise seg å bli dyrere enn man tror. Store avstander og språkproblemer er noe av forklaringen.

 

 

IKT

Håndholdt ældrepleje: Pda'ere i ældreplejen giver øget samarbejde og bedre planlægning, fastslår Velfærdsministeriet
De ansatte i ældreplejen i landets kommuner har stor gavn af de håndholdte computere, pda'erne. Bedre planlægning og øget samarbejde er nogle af gevinsterne. Det fastslår en undersøgelse fra Velfærdsministeriet.
Rapporten kan lastes ned her:

 

 

eForvaltning

Offentlig elektronisk postjournal (OEP) ytterligere forsinket
Justisdepartementet melder nå at arbeidet med forskriften til den nye offentlighetsloven tar lenger tid en forutsatt. Ikrafttredelsestidspunktet for lov og forskrift vil bli fastsatt samtidig med vedtagelsen av forskriften. Ikrafttredelse vil bli senhøstes 2008. Dette betyr at også offentlig elektronisk postjournal (OEP) blir ytterligere forsinket. Fordi OEP vil bli hjemlet i offentlighetsforskriften, må lansering utsettes inntil forskriften er på plass.

 

 

Elektronisk faktura kan bli obligatorisk i staten
Innføring av elektronisk faktura i staten kan gi årlige besparelser i milliardklassen. En ny rapport bestilt av fornyingsminister Heidi Grande Røys foreslår at bruk av elektronisk faktura skal bli obligatorisk i staten. Nå blir rapporten sendt på høring.
http://www.regjeringen.no/nb/dep/fad/pressesenter/pressemeldinger/2008/elektronisk-faktura-kan-bli-obligatorisk.html?id=520364

 

 

Arkiv

Offentlig elektronisk postjournal (OEP) ytterligere forsinket
Justisdepartementet melder nå at arbeidet med forskriften til den nye offentlighetsloven tar lenger tid en forutsatt. Ikrafttredelsestidspunktet for lov og forskrift vil bli fastsatt samtidig med vedtagelsen av forskriften. Ikrafttredelse vil bli senhøstes 2008. Dette betyr at også offentlig elektronisk postjournal (OEP) blir ytterligere forsinket. Fordi OEP vil bli hjemlet i offentlighetsforskriften, må lansering utsettes inntil forskriften er på plass.
 
 

Ledere

Sjef med dårlig tid?
Flere ansatte, mer penger å rutte med eller flere timer på jobb betyr ikke nødvendigvis at lederen opplever at han eller hun får et større tidsmessig handlingsrom.

 

Det handler ikke om meg
Lene Fjellheim i Coach Team AS oppfordrer deg til å snu fokuset fra deg selv til den eller de personene du står ovenfor.
http://www.karrierelink.no/CoachTeam/1578

 

 

 

 

God helg!

 

Med hilsen

FAGFORBUNDET

 

Fredrik Hellstrøm

Avdelingsleder

 


 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia