Fase 2, del 2 - grunnopplæring for tillitsvalgte ved Fagforbundet Hordaland

RAMMEPROGRAM

Fagforeningen

Møter og saksbehandling

Oppfølgjing av medlemmer

Målretta fagforeningsarbeid

Ansettelser

Oppsigelse/omplassering

Medbestemmelse

Forhandlinger

Lønn

Arbeidstid

Ferie og fritid

Pensjon,sykelønn,forsikringer og yrkesskade.

Sted: Ulvik, Rica Brakanes Hotel
Tid: 20.-24 . oktober og 24.-28. november 2008. Oppstart mandag 20 okt. kl. 10.30
Kontaktperson: Trude Rosnes Haukås, mob 952 14 942 , kontor tlf. 55 59 48 30
Pris: Gratis | Medlem: Gratis
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia