Hovedtariffavtale mellom KS og Fagforbundet  

Hovedtariffavtalen mellom KS og Fagforbundet for perioden 2008 til 2010 kan nå lastes ned som PDF fil. Regner med at alle som er registrert som tillitsvalgte i FANE2 (Medlemsregisteret til Fagforbundet) også i år vil få tilsendt en trykket versjon. Så det er viktig at alle tillitsvalgte er registrert som tillitsvalgt. Uansett her kan du laste ned tariffavtalen.

Studietur til Danmark
Fagforbundet Hordaland Seksjon Kirke Kultur og Oppvekst (SKKO) arrangerer studietur til Danmark og besøk hos vår søsterorganisasjon i Danmark FOA – pedagogisk 18 til 20. november. Målet med studieturen er å bli kjent med FOA - pedagogisk og å få et inntrykk av hvordan hvordan FOA arbeider oranisatorisk og yrkesfaglig. Ved siden av dette skal vi på arbeidsplassbesøk - både i barnehage og skole. For ytterligere informasjon se på http://www.kurs-hordaland.no

Arbeidsmiljøkonferansen 2008
Vi minner om arbeidsmiljøkonferansen 2008 i Ulvik 10 – 11 september. Den begynner å bli fulltegnet, men det er fortsatt noen ledige plasser. Arbeidsmiljøkonferansen i Ulvik er i 2008 den 19. i rekken og setter i år fokus på etikk i arbeidslivet. Gjennom foredrag og debatter reiser vi ulike problemstillinger og belyser fra ulike vinkler. Er korrupsjon og ukultur mulig hos oss? Hvor drar vi grensene? De nye reglene om varsling som vi nå finner i arbeidsmiljøloven, er svært aktuelle. Hva betyr de og hvordan skal kommunene legge til rette? Ulike modeller blir drøftet. For ytterligere informasjon og påmelding se http://www.arbeidsmiljokoferansen.no

Ungdomskurs
Vi minner også om temakurset for ungdom som Fagforbundet Hordalands ungdomsutvalg arrangerer i samarbeid med ungdomsutvalgene i nabofylkene våre. Kurset vil bli holdt på Sauda Fjordhotell i Rogaland, og det er lagt inn en liten "Event" som vi gleder oss voldsomt til! For ytterligere informasjon og påmelding se HER

Konferanse: Sosial dumping i renholdsbransjen
Den 30. september arrangerer Fagforbundet i samarbeid med LO og Norsk Arbeidsmandsforbund en konferanse rettet mot utfordringene knyttet til sosial dumping i renholdsbransjen. Konferansen holdes i Fagforbundets lokaler i Keysersgate i  Oslo.
Her er program og informasjon

Da vil jeg ønske alle en riktig god helg og neste uke starter kapittel 5 og 3.4.2 forhandlingene og det er starten på en hektisk høst vi har foran oss.

 

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia