Bli med: Medlemsdebatt foran LO-kongressen 2009 og stortingsvalget

Skriv ut Tips
Forberedelsene til LOs store medlemsdebatt som starter i september/oktober er godt i gang.
 
 Foreløpig informasjon
I høst vil alle LOs medlemmer få muligheter til å delta i medlemsdebatten via sitt fagblad. Et opplag av informasjonsfolderen vil også bli sendt forbund, LOs distriktskontorer, LO-sentrene og LO-avdelingene. Formel oppstart av medlemsdebatten vil skje i forbindelse med LOs fylkeskonferanser.

I samme utgave av fagbladene vil også annonsene stå. Det vil videre bli annonsering i dagspresse, på nett og radiospot i forbindelse med oppstart av debatten. Det vil videre bli produsert roll-ups, plakater og banner til fordeling. Det legges også opp til et nært redaksjonelt samarbeid med fagbladene, Fri Fagbevegelse og Radio Riks for å følge debatten.

På LOs hjemmeside http://debatt.lo.no vil være kampanjens hovednettsted.
NB! Det vil senere bli gitt informasjon når hovednettstedet er operativt.

Spørsmål om organisering av arbeidsplassbesøk m.m. kan rettes til Organisasjonsavdelingen
v/Jan Lajord på e-post jan.lajord@lo.no – mobil 907 49 085,
Monica Moum på e-post monica.moum@lo.no – mobil 916 33 692 eller Kristin Finborud, e-post kristin.finborud@lo.no telefon 23 06 16 88.

Under debatten legges det opp til et nært samarbeid med forbundenes informasjons- og organisasjonsavdelinger. Koordineringsgruppa for verving og service er referansegruppe mellom LO og forbundene for kampanjen. Det vil også bli bygget opp en aktivitetskalender på LOs kampanjesider for debatten.

Sekretariatet for medlemsdebatten er LOs informasjons- og rådgivningsavdeling.
Ta gjerne kontakt med
Øivind T. Hansen på e-post oivind.hansen@lo.no – tlf. 23 06 16 57,
Magne Svendsen (nettansvarlig) på  e-post magne.svendsen@lo.no – tlf. 23 06 16 90 eller
Hanne A. Thun på e-post hanne.thun@lo.no – tlf. 23 06 17 45.

Andre artikler om Et godt arbeidsliv:

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia