Nytt informasjonsskriv, og takk til dere som har etterlyst skrivene de siste ukene, men her har det gått i ett med forhandlinger og annet. Uansett så satser vi på at vi kommer ut med skrivene jevnlig igjen nå.

Lønnsforhandlinger
Kapittel 3 og Kapittel 5 forhandlingene er avsluttet og de fleste skal nå ha fått beskjed  om hva resultatet ble av sin fagforening.

Når det gjelder lokale forhandlinger etter kapittel 4 så arbeider vi med kravene akkurat nå i disse dager, og selve forhandlingene skal være i oktober.


Samspillkonferansen 2008

Fagforbundet inviterer til "Samspillkonferansen 2008" for  hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og sykepleiere som vi ber om at dere er behjelpelig med å få hengt opp på aktuelle arbeidsplasser.  Invitasjonen finner dere på
http://www.fagforbundet.no/shs

 Arbeidsmiljøprisen til Kalfaret sykehjem
Vi gratulerer Kalfaret sykehjem med arbeidsmiljøprisen 2008. Bakgrunnen for at Kalfaret Sykehjem fikk årets arbeidsmiljøpris i Ulvik, var blant annet at de drev et systematisk HMS-arbeid. Les mer på http://www.fagforbundet.no/hordaland

 Diverse kurs og konferanser
(trykk på konferansen så åpner en ny side seg eller gå inn på
http://www.kurs-hordaland.no )

Skriv så tante Augusta forstår deg ved Lektor Inger Lise Soot

Stress og stressmestring ved Psykolog Jan Gimse Arfeldt

Tverrfaglig veiledning ved Anne-Lise Varfjell og Bente Storfjell

Nye generasjoner, nye krav ! ved Seksjon helse og sosial

Felles seksjonsleder samling

Fase 2, del 2 - grunnopplæring for tillitsvalgte ved Fagforbundet Hordaland

Barn i sorg ved Helga Bognø

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia