Lo i Bergen og omland arrangerte i dag morges frokostmøte.

Tema på frokostmøtet var hvordan revitalisere Bergensbanen. Innleder var Jan Halvard Brekko fra Forum Nye Bergensbanen.

Bergensbanen som visjonære samfunnsbyggere og politikere for over 100 år siden turde å bygge, fremstår i dag som en arbeidshest som trenger fornying. Det Brekko fokuserte på var hvordan kan Bergensbanen bli revitalisert som en viktig livsnerve mellom de to største byene i landet.

Blandt hovedfokuset til FNB er et av kravene som LO i Bergen og omland har stilt og stiller at man må få dobbelspor mellom Arna og Fløen (Bergen) da dette er en viktig lokalbane med over 1.000.000 reisende hvert år.

Ellers står Ringeriksbanen, Utbedringer av Vossebanen og Krysningsspor langs Bergensbanen viktige saker.

LO i Bergen vil fortsette å arbeide for at Bergensbanen blir prioritert i Nasjonal Transport Plan.

Linker:

FORUM NYE BERGENSBANEN

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia