Ny rapport om personvern i arbeidslivet: LO setter personvern i fokus

- Denne rapporten bekrefter det vi har fryktet. 

 Arbeidstakernes personvern er under press gjennom økt kontroll og overvåkning i mange ulike former, sier Trine Lise Sundnes i en kommentar til rapporten ”Personvern under press – hvor går grensene i arbeidslivet?"

Rapporten om personvern i arbeidslivet er utarbeidet av Fafo på oppdrag fra LO. Rapporten er en bred gjennomgang av status og utfordringer for personvernet i arbeidslivet, i kjølvannet av den teknologiske utviklingen.

- LO er opptatt av personvernet til de ansatte, og rapporten vil være nyttig i LOs videre arbeid med dette området, sier Trine Lise Sundnes. 

- Den forteller noe om hvilke utfordringer vi står overfor. For eksempel peker den på at regelverket om personvern i arbeidslivet er uoversiktlig og fragmentert, og at myndighetene mangler håndhevingsverktøy.

- I en internasjonal undersøkelse om personvernets stilling i 2007, rangeres Norge blant de landene som har svakest personvern. Det er et problem at nordmenn generelt synes å akseptere overvåkning i det offentlige rom langt mer enn folk fra andre nasjoner. Oslo er for eksempel en av de mest kameraovervåkede hovedstedene i verden, sier Tine Lise Sundnes.  

Les mer her

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia