Vi har gleden av å invitere til LO Favør-torget en presentasjon av produktene

LOFavør-torget er lagt til Bergen Kongressenter/ Folkets Hus, Håkonsgt. 3-5,Bergen Tirsdag 7. oktober kl. 1200 – 1500. 

LO Favør er forbundenes eget fordelskonsept og innehar både kollektive og individuelle forsikringstilbud. I løpet av de siste årene har konseptet blitt utvidet til å omhandle flere individuelle tilbud. Tilbudene gis gjennom anerkjente leverandører, og målet er å få hele konseptet bedre kjent blant medlemmer og potensielle medlemmer. 

På LO Favør-torget vil tillitsvalgte og andre få kjennskap til produktene i LO Favørkonseptet, og hvilke besparelser et LO-medlem vil kunne dra nytte av i forhold til andre kunder. 

Filmen ”Fra leverandør til leverandør med LO Favør” som omhandler LO Favørs fordeler vil bli vist underveis i programmet. 

Målgruppen for konferansen er: 
- de som jobber med medlemshåndtering 
- de som har ansvaret for rekruttering 
- de som tar i mot henvendelser fra medlemmene 
- og de informasjonsansvarlige. 

Leverandørene til LO Favør vil være til stede. Har du lyst til å bli kjent med disse, høre hva de står for og hva de kan tilby bør du bli med på LOFavør-torget 7. oktober. 

Påmelding sendes til hordaland@lo.no eller telefon 55309200 innen 30. september 2008. 

Program 
12.00 – 13.00 Vi starter med lunsj og anledning til å gå rundt å gjøre seg kjent med hvilke leverandører vi har på stand. 
13.00 – 13.10 Presentasjon og gjennomgang av dagens program v/Vigdis Ravnøy 
13.10 – 14.10 Hva er fordelen med LO Favør v/leverandørene 
14.10. – 14.40 Bli mer kjent med leverandørene (vi myldrer på ”torget”) 
14.40 – 15.00 Vi viser filmen ”Fra leverandør til leverandør med LO Favør” 
15.00 Slutt 

Vi gjør oppmerksom på at endringer i programmet kan forekomme!

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia