Deltidsstudiet Serviceledelse

Det stilles stadig nye krav til førstelinjetjenesten i offentlig sektor, og Kommunal Kompetanse har i samarbeid med Høgskolen i Bodø utarbeidet et studium som skal dekke dette kompetansebehovet.

Studiet er rettet mot ansatte i det offentlige, spesielt ledere og medarbeidere i servicetorg og førstelinjetjenesten. Hvis du er medlem i Fagforbundet, har du tilgang til å søke om støtte til etter- og videreutdanning. Fagforbundet dekker også kr 1.000,- av studieavgiften for våre medlemmer.

Se invitasjon i vedlegget til høyre for mer mer informasjon om studiet.

Aktuelle dokumenter

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia