FANEMARKERING – Politisk streik

Tide Bussjåførene har varslet politisk streik mot tyveri av lønningsposen.

LO i Bergen og Omland ber fagforeningene stille med sine faner,
torsdag 23. oktober fra kl. 11:00 – 12:00,
på den nye bussterminalen ved Vestre Strømkai utenfor fylkesbygget

Program:
Appell v/ Jan Sivertsen, leder i Vestnorsk Transportarbeiderforening
Appell v/ Ørjan Myrmel, leder LO i Bergen og Omland
Appell v/ Kjartan Haugsnes, Fylkestingsrepresentant for SV
Appell v/ Terje Ohnstad representant for Arbeiderpartiet
Appell v/ Steinulf Tungesvik, leder i Hordaland Senterparti

Bakgrunnen for den politiske streiken er at flertallet av politikerne bestående av KRF, FRP og Høyre i Hordaland fylkesutvalg stemte nei til regjeringens høringsforslag, som går på at lov om virksomhetsoverdragelse skal gjøres gjeldende når bussruter settes på anbud. Denne loven vil sikre at sjåførene sine lokale opparbeidede rettigheter må overtas av selskapet som vinner anbud, samt at de må overta alle sjåførene.

Slik det er i dag så mister våre medlemmer gode pensjonsordninger, lokale lønnstillegg, gode arbeidstidsordninger og selskapet som vinner kan selv
bestemme hvilke sjåfører de ønsker og ansette fra det selskapet som tapte anbud. Sjåfører som har dårlig helse, eller nærmer seg AFP alder vil bli
tapere da de vil bli en stor kostnad for det vinnende selskap.

Den politiske streiken er mellom kl. 10.00 – 13.00

Still opp og støtt våre medlemmer i kampen mot det vi føler
er sosial dumping. FRP, Høyre og KRF må få beskjed om at vi
ikke aksepterer dette.
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia