YRKESSKADER

Muskel- og skjelettplager er årsak til over 40 prosent av sykefraværet og vanligste årsak til uførepensjon i Norge.

Yrkessykdomsutvalget har levert sin innstilling til arbeids- og inkluderingsminister Dag Terje Andersen. Utvalget har vurdert hvilke sykdommer som bør kunne godkjennes som yrkessykdom.

I Dagbladet kommer det frem at såkalt musearm er en av lidelsene som kan bli godkjent som yrkessykdom.

Les mer i Dagbladet her

Les om utredningen på departementets side her

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia