Møte i Faggruppe 1 Vann og avløp

Faggruppe Vann og avløp hadde møte i Tromsø 20. - 21. oktober. Her er et resymé av møtet.

 

Sakene som ble behandlet var:

  • Fagbrev for VA ansatte

-         Saken ligger hos KS for ny gjennomgang. Ellers er det ingen hinder for at søknaden kan sendes.

  • Drikkevann som brannvann

-         Faggruppen skal på nyåret ha et felles møte med brannforum hvor vi skal diskutere hvordan vi kan sikre at det ikke tilføres forurensninger ved uttak av slukkevann.

  • Informasjonsbrosjyren VA

-         Brosjyren skal nå klargjøres for trykking

  • Nettsiden

-         Faggruppen diskuterte hvordan nettsiden skal bli bedre og mer informativ.

  • Innspill fra medlemmene

-         Faggruppen har fått henvendelser fra medlemmer ang. overtid og forskjøvet arbeidstid. Der vil vi få samlet rettningslinjer og få lagt disse ut på nettsiden.

  • Møteplan

-         Møteplan for 2009 og 2010 ble satt opp.

  Faggruppen avsluttet sitt møte i Tromsø med arbeidsplassbesøk på vann og avløpsetaten.                                

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia