Infoskrivet kan leses i pdf format ved å trykke herFase1 kurs gjennomført

25 deltakere fra Fagforbundet i Bergen gjennomførte Fase 1 og del 1 av Fase 2 tillitsvalgtopplæringen til Fagforbundet. Vi ønsker å takke for 5 flotte og engasjerte dager i Sælen kirke. Regner med og håper vi treffer igjen flest mulig av deltakerene på senere kurs

Velferdskonferansen 2009
Invitasjonen til Velferdskonferansen 2009 er kommet. Tema denne gangen er Offentlig velferd under markedsstyring – en konferanse om styringsalternativer til New Public Management. Konferansen går av stabelen 2 – 3 mars 2009 i Oslo. Arrangør er For Velferdsstaten. For ytterligere informasjon og påmelding trykk her

Landets første fagbrev i helsefagarbeiderfaget
For første gang i Norge ble fagbrev i helsefagarbeiderfaget utdelt, selvsagt i Bergen. 11 stolte lærlinger tok imot fagbrevene på fredag. Les mer her

 

Markedstenkning gir dyr og dårlig offentlig sektor 
Det viser en ny rapport utarbeidet av SV. Rapporten lanserer en ny styringsmodell i offentlig sektor; samhandlingsmodellen. Arbeidsgruppen, som har vært ledet av stortingsrepresentant Rolf Reikvam, viser at økt ”markedstenking” i offentlig sektor har gitt oss dårligere og dyrere tjenester, anslått til 12 mrd i året, eller 15.000 årsverk, antakelig mer. Rapporten slår i hjel myten om at markedstenkinga i offentlig sektor har ført til økt effektivitet. Bare innenfor skoleverket forsvinner det hvert år 1600 lærerårsverk i økt administrasjon. Les mer her

Trøtte og såre øyne? 
Danske forskere har kommet frem til at ansatte i kontormiljø og flykabin er spesielt utsatt for trøtte og slitne øyne. De gir også noen tips til dem som sliter med problemet. Les mer her

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia