Reverving til barnebyen

(Foto: Geirmund Jor)
 

Vi har finansiert byggingen av Fagforbunets barneby, slik Landsmøtet vedtok i 2005. Det er også slik at husene nå er under tak og det er snart klart for å ta bygningene i bruk.

 

Landsstyret i juni 2008 sa at når vi har gitt barnebyen navnet vårt skal vi selvfølgelig være med videre. Landsstyret oppfordret lokale organisasjonsledd, fagforeninger, flere fagforeninger sammen eller fylker til å ta delansvar.

Arbeidet er i gang
I disse dager starter vi med å spørre dem som har vært med å finansiere byggingen om de vil være på den videre driften. Det er derfor sendt e-post til alle bidragsytere med registrert e-postadresse, det vil bli sendt brev til alle andre, og en ringerunde til dem som ikke svarer. Når denne runden er gjennomført har vi en oversikt over differansen mellom faste bidrag og drifts- og vedlikeholdsbudsjett for barnebyen. Det vil være grunnlaget for en ny ververunde med utgangspunkt i lokalt ansvar.

Alle som har sagt ja til å være med på arbeidet med barnebyen og som har avtaler som løper ut i 2009 blir kontaktet , først på e-post, så med brev og til slutt per telefon. Senere vi også resten av bidragyterne bli stilt samme spørsmål.

Vi håper så mange som mulig blir med videre.

Gå til skjema for å fortsette å gi støtte

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia