Kommunal Kompetanse inviterer til studiet

Prosjektadministrasjon og prosjektledelse

Dette er modul 1 i studiet Offentlig saksbehandling. Offentlig saksbehandling består av 3
moduler med til sammen 30 studiepoeng. Modul 2 Juss – forvaltningsrett og arbeidsrett og
modul 3 Etikk og kommunikasjon vil bli arrangert hhv. høstsemester 2009 og vårsemester 2010.

For hvem/målgruppe
Ansatte i offentlig sektor som jobber med saksbehandling.
Undervisningen forutsetter at studentene har en viss
erfaring fra offentlig saksbehandling.

Kursets formål
Målet for modul 1 er at studentene skal opparbeide seg en
basisforståelse og kompetanse om prosjektarbeidsformen.
De skal tilegne seg kunnskaper som er grunnleggende for
å kunne administrere og gjennomføre prosjekter. 

En vil for øvrig komme tilbake til nærmere adresse for samlingene.

1.saml. 18.- 19.febr.2009 

 2.samling 18.-19.mars 2009

3.samling 22.-23.april 2009

4.samling 27.-28.mai 2009

09:00 – 16:00 alle dager

Kursinnhold 
Studentene skal:
• opparbeide seg en basisforståelse og kompetanse med prosjektarbeidsformen
• få kunnskaper på innføringsnivå i teori, metodikk og terminologi
• bli i stand til å designe prosjekter, herunder forstudier og forprosjekter
• tilegne seg prosjektplanleggingsprosesser på generelt nivå, samt kunnskap om
prosjekthåndteringsverktøy og prosjektledelse
• tilegne seg kunnskaper om prosjektledelse slik at de kan forså og anvende de
metoder, verktøy og begreper som er grunnleggende for å kunne administrere og i
praksis gjennomføre prosjekter 

Eksamensformen er mappelevering. Mappen består av fire oppgaver. Noen av mappene kan
være gruppeoppgaver og minst en mappe skal være en individuell innlevering. Studenten
velger selv hvilken av innleveringene dette skal være. Alle hjelpemidler er tillatt. 

Studiet koster kr 10.100,- + semesteravgift til Høgskolen i Hedmark kr 380,- + litteraturkostnader ca kr 1.000,-.
Betalingsfristen er 1. desember 2008. 

Påmeldingsfristen er 15. november 2008. 

Påmeldingen gjelder for alle fire samlingene. Påmeldingen er bindende etter
påmeldingsfristen. Kommunal Kompetanse forbeholder seg retten til å avlyse studiet dersom
det blir for få påmeldte. Den 17. november vil du få beskjed om du har fått plass i klassen.
Dersom du har fått plass, vil du få tilsendt faktura på kursavgift og søknadsskjemaet til
Høgskolen i Hedmark. Fyll da ut skjemaet og send det sammen med vitnemål og attester til
høgskolen.

For mer informasjon

 www.kommunal-kompetanse.no

 

 

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia