Infoskrivet i pdf format info_2009_11.pdf 62.9 kb (PDF)


Lokale forhandlinger kapittel 5 og 3.4.2
Ja så er vi i gang igjen. Denne gangen er det lokale forhandlinger i kapittel 5 og 3.4.2 som skal gjennomføres før sommerferien. Innleveringsfristen den enkelte som er plassert i disse kapitlene har til å innlevere til sin fagforening er fredag 8. Mai. Den enkelte vil få tilsende informasjon fra sin fagforening.

Konkurranseutsetting av hjemmesykepleien
Som sikkert mange har fått med seg i pressen så ønsker byrådet å konkurranseutsette hjemmesykepleien i Bergen. Fagforbundet synes selvsagt ikke noe om dette. Fagforbundet har avgitt høring i saken, og presenterte sitt syn til komiteen da de holdt høring om saken.
Selve høringsuttalelsen kan du lese ved å trykke her.  Saken skal opp i bystyret, og vi regner dessverre med at H, KrF og Frp banker saken igjennom selv om dette er noe ingen har uttrykt ønske om. Vi oppfordrer så mange så mulig av våre medlemmer til å stille opp under behandlingen i bystyresalen på mandag 27. April klokken 16.00.

Mellomoppgjøret - pensjon
Mellomoppgjøret er i gang, og det er innlevert felles pensjonskrav fra alle hovedsammenslutningene er innlevert. Den beste måten å følge med på mellomoppgjøret er på Fagforbundet sine sider
http://www.fagforbundet.no/forsida/tariff/

 

 

 

Arrangementer 1. Mai 2009
Også i år vil det bli arrangert 1. Mai lunsj i rådhuskantinen. Lunsjen vil starte klokken 1130, og er gratis. Vi oppfordrer så mange som mulig til å møte opp. Årets hovedtaler er Roar Flåthen.  Eget informasjonsskriv om 1 mai vil bli sendt ut i neste uke.

6 timers dagen Bergen Hjemmetjenester KF
De som har lest BA og BT har nok fått med seg at byrådet i Bergen ønsker å avvikle forsøksordningen med 6 timers dag for hjemmehjelperne i Bergen Hjemmetjeneste KF. Som dere sikkert har fått med seg så synes både Fagforbundet og de ansatte at dette forsøket er noe som man bør fortsette med. På et møte med de ansatte ble det enighet om at vi skulle trykke opp en egen parole til 1. Mai i år som sier at vi ønsker fortsatt 6 timers dag for hjemmehjelperne. Vår oppfordring er at så mang som mulig stiller opp under denne parolen.


Kurs for verneombud
Fagforbundet Hordaland arrangerer kurs for verneombud og andre interesserte tirsdag 2.-onsdag 3. juni i Øystese. Kurset har fått tittelen "Hvordan få gjennomslag som verneombud?" og kursholder er Tina Åsgård fra Arbeidsmiljøsenteret. Verneombudene spiller en viktig rolle på arbeidsplassene, men har lite formell makt. Likevel er det mulig å jobbe systematisk for å få til forbedringer på arbeidsplassen gjennom rollen som verneombud. Utfordringen er ofte å bruke de virkemidlene man har på en konstruktiv måte. Kurset vil bestå av innspill fra kursholder, erfaringsutveksling og diskusjoner i grupper og plenum.

 

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia