Delegatene fra Hordaland til LO-Kongressen

På bildet ser vi distriktssekretær for LO i Hordaland, Vigdis Ravnøy, leder for LO Bergen og omland, Ørjan Myrmel, og leder for LO Sunnhordland, Magne Erstad. I tillegg består fylkesdelegasjonen fra LO i Hordaland av Audhild Solsvik og Rune Bakervik.Disse er nå klar til oppgaver under Kongressen.
Magne Erstad, Vigdis Ravnøy og Ørjan Myrmel

De viktigste sakene er aktiviteter som gir arbeid til alle.  For Hordaland er det særlig viktig med arbeid knyttet til olje og gass, og delegatene ser med spenning frem til diskusjonen om eventuell petroleumsvirksomhet i havområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Sør-Troms.   Bare i Hordaland er ca. 18.000 arbeidstakere i dag knyttet til petroleumsvirksomheten. 

En annen viktig sak for delegatene er opprustning av Bergensbanen.  Det bekymrer delegatene at strekningen tar like lang tid å kjøre i dag som for 100 år siden da Bergensbanen ble en viktig samferdselsåre mellom Bergen og Oslo og for alle som var heldige å få jernbanestopp i sin kommune.  I dag er ikke Bergensbanen en konkurrent til fly, men dette mener delegatene bør bli en løsning på.  Alle ”sidespor” som har vært fremmet ødelegger for  Bergensbanen.

Også allmenngjøring, solidaransvar, feriepenger i forbindelse med permitteringer og arbeidsledighet er saker som delegatene vil engasjere seg i. Fylkeskonferansen i Hordaland sendte inn 25 forslag til LO-Kongressen

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia