Fagforbundet anbefaler studiet

 

Offentlig saksbehandling – 30 studiepoeng
Prosjektadministrasjon og prosjektledelse
Juss – forvaltningsrett og arbeidsrett
Etikk og kommunikasjon i saksbehandlingen
 
Kommunal Kompetanse kan i samarbeid med Høgskolen i Hedmark tilby deg studiet du har behov for. Studiet er rettet mot ansatte i offentlig sektor som jobber med saksbehandling. Det tar sikte på å gi medarbeidere og ledere i det offentlige økt kompetanse innenfor prosjektadministrasjon og prosjektledelse, juss, etikk og kommunikasjon i saksbehandlingen. 

Studiet er et deltidsstudium på 30 studiepoeng over 3 semester. Studentene kan også velge å ta enkeltmoduler. Fullført studium kan etter nærmere regler inngå i en bachelorgrad på høgskole eller universitet. Opptakskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse. 

Et studium som gjør deg trygg og effektiv i din jobbutførelse
 

Modul 1 (10 studiepoeng)
Prosjektadministrasjon og prosjektledelse
Målet for modul 1 er at studentene skal opparbeide seg en basisforståelse og kompetanse om prosjektarbeidsformen. Studentene skal tilegne seg kunnskaper om prosjektledelse slik at de kan forstå og anvende de metoder, verktøy og begreper som er grunnleggende for å kunne administrere og gjennomføre prosjekter. 

Modul 2 (10 studiepoeng)
Juss – forvaltningsrett og arbeidsrett
Målet for modul 2 er at studentene skal ha kjennskap til hovedreglene i den alminnelige forvaltningsretten og den individuelle arbeidsretten, herunder forvaltningsloven, kommuneloven offentlighetsloven og arbeidsmiljøloven. 

Modul 3 (10 studiepoeng)
Etikk og kommunikasjon i saksbehandlingen
Studiet skal tilfredsstille studentenes grunnleggende behov for kunnskap om brukerrettet saksbehandling, etikk og kommunikasjon. Emnene som tas opp i studiet er allmenngyldige for alle som jobber med eller ønsker å jobbe med brukerrettet saksbehandling.

Les mer:

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia