En mastergrad i kommunalt regnskap er født!

MPA-spesialiseringen er utviklet av Fagforbundet i samarbeid med Høgskolen i Hedmark og Norges kemner- og kommuneøkonomers forbund.

 

Tibludet er spesielt utviklet for personer med erfaring fra økonomiarbeid i kommuner, fylkeskommuner og annen offentlig virksomhet som ønsker å utvikle sine kunnskaper i økonomifag, organisasjon og ledelse.

Studiet tilbys som erfaringsbasert master over tre år (90 studiepoeng), og som dybdemaster over fire år (120 studiepoeng). Studiet er samlingsbasert og tilpasset deg som er i jobb. Du betaler ingen studieavgift.

Fagforbundet dekker utgiftene til undervisningspersonalet, slik at dette kurset ikke får en studieavgift. Det normale ville vært at et slikt studie gir en utgift på omlag 10.000 - 14.000 kroner pr. modul. Fagforbundet gjør dette fordi det er et ønske om å få til en utdanning som gir bedre økonomiopplæring innenfor faget kommunale regnskap. Pr i dag er det lite undervisning innenfor dette området.

Hovedinnhold:
- Styrings- og ledelsesutfordinger i offentlig sektor
- Styringsverktøyene regnskap, budsjett og planlegging
- Tema innen politisk økonomi
- Moderniseringsreformer innen offentlig sektor
- Økonomiske analysemetoder, herunder produktivitets- og effektivitetsanalyser

Studiet kvalifiserer for fag- og lederstillinger innen offentlig virksomhet.

Søknadsfrist: 28. mai 2009

Spørsmål om søknad og opptak kan rettes til høgskolens opptakskontor på telefon 62 43 00 00 eller på e-post opptak@hihm.no.

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia