Første gang publisert 25. mai 2009
INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE I FAGFORENING BYUTVIKLING


Årsmøtet i januar 2009 vedtok at vi ønsket å være med i prosessen med å danne en stor fagforening for Fagforbundet i Bergen. Prosessen er nå kommet så langt at vi er 6 fagforeninger som ønsker å slå oss sammen.

Det kalles derfor inn til ekstraordinært årsmøte torsdag 4. juni 2009 klokken 1600 på møterom 224 i Bergen rådhus.

Dagsorden:               
1. Åpning 
2. Konstituering 
3. Økonomisk oversikt
4. Avvikling av avd 388.

For ordens skyld gjengir vi styrets forslag til vedtak:

” 1. Årsmøtet i Fagforbundet Byutvikling avd 388 avvikles og medlemmene overføres til ny fagforening  Fagforbundet Bergen avd. 282.
2. Aktive og passiva overføres til den nye fagforeningen Fagforbundet Bergen avd. 282  innen 4.juni                 2009.
3. Årsmøtet gir fullmakt til at regnskap for 2009 kan godkjennes av et medlemsmøte når det foreligger” 

----------------------------------

 

Interimsstyret i fagforbundets avdelinger, Fagforbundet Arna avd. 670, Fagforbundet Fyllingsdalen avd. 671, Fagforbundet Laksevåg avd. 667, Fagforbundet Bergen kommunale tjenestemannslag avd. 356, Fagforening Byutvikling avd. 388 Fagforbundet, Fagforbundet Sentrale administrasjoner, Bergen - avd. 282, innkaller medlemmene til:  

 

 

 

 

 

 

STIFTELSESMØTE I FAGFORBUNDET BERGEN, avd. 282 

Dato:      8.juni 2009

Tid:        17:00 
Sted:                 Kantinen, Rådhuset 

STIFTELSESMØTE

Saksliste:                 1. Konstituering                                 
2. Navn og avdelingsnummer på fagforeningen 
                               
3. Budsjett 
                                
4. Handlingsplan 
                                 
5. Valg.

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia