Arbeidsmiljøprisen 2009
Arrangørene er nå klar til å ta imot forslag på kandidter til årets arbeidsmiljøpris. Et overordna kriterium for tildeling av prisen er at det må være et samarbeidstiltak eller et partssammensatt arbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Tiltaket må også kunne stå som et godt eksempel for andre. I vedlagte brev følger flere kriterier.

 

Vi håper på at mange tenker gjennom om det er noen arbeidsplasser i eget lokalmiljø som fortjener en arbeidsmiljøpris og at vi får inn mange gode forslag.

Forslag på verdige kandidater sendes KS så snart som mulig og senest  innen 20. september d.å.

Aktuelle dokumenter

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia