Fagforbundet Bergen stiftet (Bilder : Da enkelte har problemer med å laste opp bildene er alle bildene lagt helt nede i artikkelen)


I dag 8. juni gikk 6 av Fagforbundets fagforeninger i Bergen sammen og stiftet Fagforbundet Bergen avd 282. I ett år har disse fagforeningene nå diskutert seg frem til at dette er en riktig og viktig beslutning for å kunne tilby medlemmene et enda bedre tilbud enn de har i dag. Den nye lederen av Fagforbundet Bergen er Lillian Vangberg, og hun får med seg et solid styre som skal komme igang med arbeidet.

Silje Nordrehaug underholdtDet var forventningsfulle medlemmer som ankom rådhuskantinen i Bergen i ettermiddag. Kantinen var pyntet til fest. Fagforbundet er et forbund som setter kultur høyt på dagsorden, så stiftelsesmøtet ble selvsagt åpnet med et kulturinnslag. Det var sangeren Silje Nordrehaug som fremførte fire sanger for forsamlingen. Hun startet med Nordahl Griegs "Til Ungdommen", og sjelden har vi hørt en vakrere versjon enn den Silje fremførte. Det er nok ikke siste gang vi hører fra denne talentfulle artisten.

Lapskaus og betasuppe ble servertSiden møtet begynte rett etter arbeidstid ble det servert både lapskaus og betasuppe til de fremmøtte før stiftelsesmøtet formelt ble satt. Det var en samstemt forsamling som var samlet denne kvelden, og alle vedtak ble fattet enstemmig.

Fagforbundet Bergen blir den største fagforeningen til Fagforbundet med medlemmer opp mot Bergen kommune. Over 3.000 medlemmer har fagforeningen ved stiftelsen, og forhåpentligvis vil den vokse seg større i fremtiden.

Det første styret i Fagforbundet Bergen er

Leder  Lillian Vangberg
Nestleder Ørjan Myrmel
Økonomiansvarlig Stein Helge Olsen
Sekretær Arild Helland
Opplæringsansvarlig Svein Vinnes
Seksjonsleder SHS Lise Mikkelsen
Seksjonsleder SST Sølvi Isakson
Seksjonsleder SKA Tonje Knutsen
Seksjonsleder SKKO Bjørg Hjønnevåg
Ungdomstillitsvalgt Øyvind Nilsen
Pensjonisttillitsvalgt Nils Tarlebø
Styremedlem Wenche Myhre
Styremedlem Charlotte Hæggernes
Styremedlem Solgunn Dale
Varamedlem Vigdis Børve
Varamedlem Kristin Akselberg
Varamedlem Tover Rinde Smith

Revisor  Anne Brith Clementsen
Revisor  Jack Løkås

Styret har nå en formidabel oppgave foran seg, men ser man på sammensetningen av styret så er det tilsammen flere hundre år med tillitsvalgterfaring som nå skal bygge opp Fagforbundet Bergen til en slagkraftig og solid organisasjon.

Bilder fra stiftelsesmøtet under her

Bildetekst
Bildetekst
Bildetekst
Bildetekst
Bildetekst
Bildetekst
Bildetekst
Bildetekst
Bildetekst
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia