Invitasjon til å delta i spørreundersøkelse for høgskoleutdannede i teknisk sektor

 

Kartleggingen skal i første omgang danne grunnlag for en lønnstatistikk som kan benyttes i de lokale lønnsforhandlingene. Rapporter og statistikk vil bli sendt til alle avdelinger i Fagforbundet. Kartleggingen vil også gi svar på en del yrkesfaglige spørsmål, som skal følges opp i høgskoleprosjektet. Statistikken har stor nytteverdi, og det er viktig for arbeidet med å sette høgskolegruppene på dagsorden at vi får en høy svarprosent. Undersøkelsen er anonym, og vi oppfordrer alle til å delta.

Nettundersøkelsen er tilgjengelig til 31. august på  http://web.refleks.com/?surveyid=36241

Ved spørsmål, ta kontakt med Marit Wahlstedt.
Medlemmer kan også få spørreundersøkelsen i papirform.

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia