Kommunal Kompetanse har inngått avtale med Fagskolen i Gjøvik (FIG) knyttet til nettstøttet fagteknikerutdanning innenfor forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av eiendommer og bygg.

NB! Dette er det eneste slikt tilbud i landet.

Utdanningen retter seg mot personer som:

- har forvaltningsansvar for eiendommer og bygg
- står for den daglige driften av bygg
- har ansvar for vedlikehold og/eller utvikling av en bygningsmasse

Utdanningen er modulbasert, og består av 5 fagmoduler. I tillegg til en grunnleggende innføring i hele fagområdet FDV, legges det vekt på det byggtekniske

For brosjyre og mer informasjon kontakt sst leder Sølvi Isaksson
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia