Lokale forhandlinger kapittel 5 og 3.4.2
Forrige torsdag skrev Fagforbundet under enighetsprotokoll med Bergen kommune. Dette betyr at de medlemmene som tilhører disse to kapitlene i hovedtariffavtalen nå skal ha fått beksjed fra sin fagforening om resulatet.

Statlig utviklingstilskudd til ebyggprosjektet 
eBygg har fått tildelt 3,3 millioner kroner i prosjekttilskudd fra Difi's (Direktoratet for forvaltning og IKT) storsatsing på digital fornying i kommunene.Dette betyr at nettverket får fornyet kraft i sitt arbeid med å utvikle og innføre digitale løsninger for å oppnå bedre kvalitet og effektivisering i plan og byggesaksbehandlingen. Les mer her

Studietilbud Teknisk drift og vedlikehold av større bygg 
Kommunal Kompetanse har inngått avtale med Fagskolen i Gjøvik (FIG) knyttet til nettstøttet fagteknikerutdanning innenfor forvaltning, drift og vedlikehold (FDV) av eiendommer og bygg. Dette tilbudet er sendt ut til fagforeningene og SST lederne i fagforeningene. Ta kontakt med din SST leder hvis du er interessert i mer informasjon

Utdanningsspeilet 2008 (Utdanningsdirektoratet) 
Den årlige rapporten Utdanningsspeilet er nå lansert. I denne finner du ei samla framstilling av aktuell statistikk, forskning og analyser om grunnopplæringa i Norge. Les mer her

Økt satsing på fysisk aktivitet (Utdanningsdirektoratet)
Fra skolestart blir det økt satsing på fysisk aktivitet på barnetrinnet. For veiledning om organisering og det å komme i gang med dette på skolene se skriv fra Utdanningsdirketoratet. Ved skolestart skal en idé- og ressursbank være klar. I denne vil du finne forslag til aktiviteter.
Les mer

LOs spørsmål til de politiske partiene
LO stiller 41 spørsmål til de politiske partiene foran årets Stortingsvalg. Spørsmålene er utformet på bakgrunn av innspill og krav fra LOs medlemmer i forbindelse LOs medlemsdebatt og vedtak på LO-kongressen 11. – 15. mai.
Her kan du lese henvendelsen til de politiske partiene.

Særavtale Bergen Hjemmetjenester KF
Fagforbundet har i dag blitt enig om ny særavtale som regulerer arbeidstiden for de over 60 år på Bergen Hjemmetjenester KF slik at de får fortsette med 6 timers dagen. Spørsmål om avtalen kan rettes til Fagforbundets tillitsvalgte ved KF’et Marit Bergesen

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia