• Kommunal 2009
 • FORBEREDT PÅ FRAMTIDA

   Av styreleder Jan Davidsen

  Det er en glede å invitere til den femtende kommunalkonferansen i regi av LO Kommune. Konferansen er en viktig møteplass for kommunal sektor. Her samles politikere, administrative ledere, fagfolk, representanter for brukerorganisasjoner og tillitsvalgte - kort sagt alle som er opptatt av kommunesektoren og hvordan den skal utvikle seg.

  Årets konferanse har fått tittelen Forberedt på framtida.

  Finanskrise og økonomisk nedgang har preget nyhetsbildet siden 2008. Vi har brutalt blitt minnet om hvor liten verden er. Tilbakeslag på ett kontinent skaper arbeidsledighet på et annet. Gamle industrisamfunn som Høyanger og Sauda har blitt hardt rammet, og kommunene har blitt stilt overfor store utfordringer for å dempe virkningene i lokalsamfunnet.

  Finanskrisa er imidlertid ikke bare et alvorlig økonomisk tilbakeslag. Den gir oss også mulighet til å gå styrket inn i framtida. Krise kan innebære nyskaping og læring for samfunnet, spørsmålet er hvordan vi snur motgang til ny vekst.

  Kommunal '09 tar opp utfordringer og valgmuligheter for Norge i tiårene framover. Vi ser på kompetanseutvikling, innovasjon, grønn økonomi, demokratiutvikling og samhandling.

  Finanskrisa krever aktiv motkonjunkturpolitikk. Økt bruk av statlige midler i viktige sektorer som samferdsel, utdanning, forskning og omsorg kan motvirke økt ledighet. Derfor skal vi utfordre våre mest sentrale politikere på hvordan krisa kan brukes til et krafttak for infrastruktur, velferd og arbeid.

  Velkommen til spennende dager på Gardermoen!

  Sponsorer

  Kulturinnslagene er støttet av :  
  Kommunal Landspensjonskasse
  gjensidig forsikringsselskap

   
  [ Tilbake ]
   
   
       
  DigiMedia