Send inn kunst til Landsmøtet

Vi ønsker: Brukskunst, malerier, foto eller annet som egner seg.

Deltakerne må være medlem i Fagforbundet, og selv ha laget det som skal stilles ut. Når dere har funnet mulige kandidater lages en kort beskrivelse og gjerne 2 - 3 fotoer som viser hva som foreslås.

Det sendes til:

Kulturkomiteen LM 09 v / Fagforbundet Signe Solhaug, P.B. 7003 St.Olavsplass, 0130 - innen 1. september 2009

- Alle gjenstander som brukes under utstillingen vil bli registrert og forsikret.

- Forbundet dekker alle utgifter til pakking og frakt til og fra LM.

- Alle deltakere som tas med på utstillingen vil som takk få en gave fra LM. 

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia