Nytt fra Seksjon kirke, kultur og oppvekst nr.3 -09

Lønnsoppgjøret i kirka er i havn
Mellomoppgjøret mellom KA (Kirkens arbeidsgiverforening) og arbeidstakerorganisasjonene kom i havn den 22. juni. Det gis et generelt tillegg på 3 % av den enkeltes grunnlønn, minimum 9000 kroner. Tillegget ble avtalt i tariffoppgjøret 2008, med virkning fra 1. mai 2009. Bruttopensjonsordningen videreføres på samme måte som i offentlig sektor for øvrig. 

Flere ansatte i barnehagene
Antall ansatte i barnehagene har økt i takt med at det har blitt flere barn med barnehageplass. I fjor var det 12 100 flere barn med barnehageplass enn året før. Ansatte assistenter med enten førskolelærerutdanning, annen pedagogisk utdanning eller barne- og ungdomsfagutdanning var i 2008 nærmere 25 prosent, en økning på 3,4 prosentpoeng fra 2007. Andel ansatte menn i barnehagene har holdt seg stabilt på vel 9 prosent. Det ble utført 4 600 flere årsverk av 5 400 flere ansatte. Les mer hos SSB

Økt satsing på fysisk aktivitet i skolen
Fra høsten blir det utvidet tilbud om fysisk aktivitet, som skal gå utenom kroppsøvingstimene. Foreløpig ligger det an til at 5.-7. trinn får to timer ekstra i uka. Dette vil involvere flere av de ansatte. Det vil etterhvert komme på plass en idé- og ressursbank på skolenettet.no. Her vil dere finne gode råd og tips til aktiviteter.

Matnyttige KA-kurs
De sentrale partene i KA-området inviterer til dagskurs om kompetansekartlegging, lønnspolitikk og lokale lønnsforhandlinger. Kurset har som mål å gi de lokale partene bedre innsikt og forståelse omkring kompetansekartlegging og -planlegging, og bli bedre i stand til å håndtere lønnspolitiske utfordringer. Les mer på vår hjemmeside 

Barnehagekvalitet (Stortingsmelding nr. 41)
29. mai ble det for første gang ble det presentert ei stortingsmelding om barnehager som bare handler om kvalitet. Det skal være likeverdig og høy kvalitet i alle barnehager, og barnehagen skal styrkes som læringsarena og være et sted med inkluderande fellesskap for alle barn. Seksjonsleder Mette Henriksen Aas vil invitere Bård Vegar Solhjell til en prat om konkrete kompetansehevingstiltak for assistenter og barne- og ungdomsarbeidere.  Les mer

Stortingsmelding om utdanningslinja
"For å lykkes med arbeidslinja må vi først lykkes med utdanningslinja", sa regjeringa i den nye Stortingsmeldinga om helheten i samfunnets kompetansebehov. Fagforbundet var skuffa over at regjeringa ikke tør å åpne opp for at de med fullført yrkesfaglig utdanning kan få status som generelt studieforberedte. Les mer

Likeverdig behandling for private barnehager
Private barnehager vil få like god finansiering som offentlige barnehager. Det forankres nå i lovs form. Regjeringa vil oppnå likeverdig behandling gjennom en opptrappingsplan over fem år. Det vil sette ikke-kommunale barnehager i stand til å tilby like lønns- og arbeidsvilkår som i kommunale barnehager. - Gledelig at det åpnes for likeverdige lønns- og arbeidsforhold, sa leder i Fagforbundet Seksjon kirke, kultur og oppvekst, Mette Henriksen Aas. Hele saken

Les også: Gode barnehager og gode arbeidsplasser - Fagforbundet støtter regjeringas forslag om å gi kommunene ansvar for hele barnehagesektoren gjennom rammefinansiering fra 2011 

Ikke glem verktøykassa
verktøykassen.no finner du små filmsnutter fra hverdagen til barne- og ungdomsarbeidere, helsefagarbeider og ambulansearbeider. Det er tre barne- og ungdomsarbeidere, som har valgt forskjellige retninger. De forteller hvorfor de har valgt å bli barne- og ungdomsarbeidere, og vi følger dem en dag på jobben. + fint å ta med når på skolebesøk til høsten.

Konferanse for deg som jobber med ungdom
Den 19.-20 oktober arrangerer Ungdom & Fritid Landskonferansen for alle som jobber i ungdomsklubbsektoren.. Årets tema er kompetanse. Den første dagen vil vi presenterer resultatene fra prosjektet Kvalifisering som forebyggende metode i fritidsklubb. Benytt sjansen til erfaringsutveksling, sosialt samvær og faglig påfyll. Påmeldingsfrist 30.juni. Les mer

Send inn kunst til Landsmøtet
I forbindelse med Fagforbundets Landsmøte (LM) i november, vil det bli en egen utstilling av kunst gjort av forbundets egne medlemmer. Målsettingen er å presentere gjenstander laget av egne medlemmer og vise at forbundets medlemmer er kreative og allsidige på mange felter. Siden det blir en delt utstilling er det ikke så stor plass til rådighet, sannsynligvis blir det en deltaker fra hvert fylke.

Vi ønsker: Brukskunst, malerier, foto eller annet som egner seg.

Deltakerne må være medlem i Fagforbundet, og selv ha laget det som skal stilles ut. Når dere har funnet mulige kandidater lages en kort beskrivelse og gjerne 2 - 3 fotoer som viser hva som foreslås.

Det sendes til:

Kulturkomiteen LM 09 v / Fagforbundet Signe Solhaug, P.B. 7003 St.Olavsplass, 0130 - innen 1. september 2009

- Alle gjenstander som brukes under utstillingen vil bli registrert og forsikret.

- Forbundet dekker alle utgifter til pakking og frakt til og fra LM.

- Alle deltakere som tas med på utstillingen vil som takk få en gave fra LM.  

 

Kortnytt

KA-området: frist for å søke reisestipend er 1. sept. se mer på ouinfo.no om skjema og rammer for å søke.

Det er fremdeles mange som etterspør informasjon om legemiddelhåndtering. Seksjonen har trykket opp et lite hefte, Legemiddelhåndtering i skole, barnehage og SFO. Det kan bestilles Postavdelinga.

Kirketjenerskolen del II arrangeres som sentralt kurs på Gardermoen 2-5. november. Påmelding tlf. 23081414. Les mer hos KA

Egen dag for BUA: 25. september blir dag for å markere barne- og ungdomsarbeideren.

Kompetansekartlegger på kirkegården er nå trykket opp for bruk lokalt.

Stor nordisk kirkegårdskonferanse i Gøteborg i september. Flere deltar fra SKKO. Se mer på begravningnorden.se

Brosjyrer:

Nytrykte:Håndbok for ansatte på kirkegård/gravplass og Legemiddelhåndtering i skole, barnehage og SFO, Bli barne- og ungdomsarbeider! Kan bestilles fra Postavdelinga.

Til høsten kommer nye brosjyrer: Kultur for alle, verving SFO/skole og argumenter for helhetlig skoledag.

 

SKKO - Landet rundt fremover 

- et lite gløtt på noe av det som skjer 

august

31. Utsending av sakspapirer til SKKOs landskonferanse

Oktober

6.-8 SKKO Landskonferanse, Gardermoen.

19.-20 Ungdom&fritids landskonferanse, Lillestrøm.

Seksjonsadministrasjonen ønsker alle SKKO'ere en riktig god og avslappende sommer. Så ser vi fram til en spennende høst, med landskonferanse, landsmøte og ikke minst, stortingsvalg.

Kontaktinformasjon SKKO-administrasjonen
Tlf. 23 06 40 00
Avdelingsleder:    Bjørn Christiansen
Rådgiver:            Signe Solhaug
Rådgiver:            Trygve Natvig
Førstesekretær:   Camilla Breen

Nyhetsbrevet sendes ut av Informasjonsavdelingen i samarbeid med administrasjonen i Seksjon kirke, kultur og oppvekst (SKKO).

Hvis du vil synliggjøre det som skjer i ditt fylke kan du sende tips til ellisiv.solskinnsbakk.selnes@fagforbundet.no.

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia