AOF Hordaland er godkjent som Fagskole i psykisk helsearbeid av NOKUT

Fra høsten 2009 kan vi søke om statstilskudd til denne utdanningen, og hvis søknaden blir innvilget vil utdanningen bli gratis for studentene

AOF Hordaland  er godkjent som Fagskole i psykisk helsearbeid av NOKUT   http://nokut.no/

Fra høsten 2009 kan vi søke om statstilskudd til denne utdanningen, og hvis søknaden blir innvilget vil utdanningen bli gratis for studentene


Aof starter både dag- og kveldsstudie onsdag 26. august 2009.

Dagstudiet går over tre semester. (1 1/2 år)

Undervisning en dag per uke (8.30 – 15.00).


Kveldsstudiet går over 4 semester på kveldstid. (2 år)

Undervisningen kveld per uke (17.30 – 21.00) og en lørdag per måned (8.30 - 15.00).

Praksis er en obligatorisk del av studietiden og en viktig metode for å oppnå videreutdanningens målsetting. Praksisen avvikles parallelt med teoriopplæringen. Den vil utgjøre 25 % av samlet studietid.(300t over 10 uker)


Målgruppen for dette studiet er hjelpepleiere, omsorgsarbeidere eller andre som har en grunnutdanning innen helse- og sosialfag og minimum et års relevant yrkespraksis.

AOF arrangere informasjonsmøte Tirsdag 26. mai kl. 18.00 i våre lokaler Teatergaten 34.

Vi håper at denne utdanningen er av interesse for ansatte i kommunen og at dere kan bringe denne informasjonen videre.


Vi åpner opp for at man kan søke om opptak kun under forutsetning at tilbudet er gratis.


Ellers koster utdanningen 49 000 kr og det er mulig å søke om støtte i LOs utdanningsfond og gjennom Lånekassen.


Vi kommer gjerne på besøk for å informere ytterligere om tilbudet

Vedlagt er søknadsskjema og studieplan. Løpende opptak. 

Les mer på AOF`s hjemmesider: http://www.hordaland.aof.no

 

 

 

 

Aktuelle dokumenter

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia