Nils Tarlebø

Pensjonister og uføre

Pensjonister og uføre som står som medlemmer i Fagforbundet har de samme rettigheter som de yrkesaktive medlemmene. Pensjonistene har også rett til å velge en representant til fagforeningenes styre.

Alle eldre og uføre skal bli sett, hørt og respektert på egne premisser. Alle eldre og uføre skal ha tilgang til gode helsetjenester, riktig pleie og varm omsorg, eiet og drevet av det offentlige. Alle eldre og uføre skal ha tilgang til gode sykehjem eiet og drevet av det offentlige. Sykehjem kan ikke bygges om til omsorgsboliger. Omsorgsboliger skal ikke komme i stedet for sykehjemsplasser. Alle norske statsborgere skal ha en pensjon på minimum 2G som reguleres i takt med lønnsutviklingen. FN's rettigheter for eldre skal overholdes. Les mer i brosjyre fra Fagforbundets sentrale pensjonistutvalg

Kontaktinformasjon for Nils Tarlebø
e-post : pensjonist@fagforbundet-bergen.no 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia