Helse og sosial

Gratis videreutdanning for helsearbeidere

Stortinget har i budsjettet for 2009 vedtatt å fullfinansiere fagskoleutdanningene i helse og sosialfag. Les mer

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia