Fysisk aktivitet i skolen og flere nye bestemmelser fra 1.august 2009 (Kunnskapsdepartementet)

Fra 1.august 2009 trer flere nye lov- og forskriftsbestemmelser til Opplæringsloven i kraft. Det kommer en ny forskrift om rett og plikt til fysisk aktivitet i grunnskolen. Elever på 5.-7. årstrinn skal ha jevnlig fysisk aktivitet utenom kroppsøvingsfaget. Les mer her om de nye bestemmelsene

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia