Ved skolestart - informasjon om nye bestemmelser, stortingsmelding, pandemi med mer

Aktuelle dokumenter

-----------------------------------------------------------------------

Pandemi og skole-, barnehage- og studiestart (Kunnskapsdepartementet)
Kunnskapsdepartementet ser på hvordan skoler, barnehager, SFO og høyere utdanningsinstitusjoner kan forberede seg. Ledere i alle de nevnte institusjonene har ansvar for at de ansatte gis relevant og tilstrekkelig informasjon og opplæring om forbygging og beredskap. Mer informasjon her fra helsemyndigheter og Kunnskapsdepartementet.

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia