Offensivt om offentlig sektor
Leder av Fagforbundet Ungdom, Linn Hemmingsen, skulle gjerne satt filmfokus på offentlig sektors betydning for samfunnet. - Ved å vise fram bredden i offentlig sektor, hvor viktig og inspirerende jobbene er, kunne ungdom spesielt fått mer lyst til å jobbe der, men også forstått bedre hvorfor offentlig sektor er så viktig, og hvor avgjørende det er at velferdsstatens forskjellige institusjoner forblir i offentlig regi og eie, sier Hemmingsen i serien ”Folk om arbeiderfilm”.

Les mer
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia