INFORMASJON FRA DE HOVEDTILLITSVALGTE I BERGEN KOMMUNE

  

En sommer er over…
I hvert fall for noen av oss, og vi starter opp igjen med å sende ut tillitsvalgtinfo til dere tillitsvalgte i Fagforbundet. Dette kommer til å bli en hektisk høst med valgkamp, seksjonskonferanser, landsmøte og forbundsuke inne mellom alt annet.

Konferanse om styring og ledelse i Bergen 22.-23. oktober

Fagforbundet og Universitetet i Bergen inviterer til konferanse om styring i offentlig sektor 22.-23. oktober. Sentrale tema for konferansen er kommunen som organisasjon og styringsmodeller i offentlig sektor. Målgruppen er ledere, rådgivere og andre interesserte i offentlig sektor, tillitsvalgte og studenter. Les mer her

Motivasjon til valgkampen

LO Kommune Hordaland, LO Bergen og Omland og LO Stat Hordaland arrangerer 21. august motivasjonskonferanse for tillitsvalgt. Konferansen arrangeres 21. august på Bergen Kongressenter kl. 10:00 til 14:30. Innledere vil være Per Rune Henriksen, AP. Kjersti Toppe, SP. Audun Lysbakken, SV og Jan Davidsen, leder Fagforbundet. Konferansen vil være gratis Les mer her

Frokostmøte i LO i Bergen og omland
18 august arrangerer LO i Bergen og omland frokostmøte i Folkets Hus fra klokken 9 - 11. Frokostmøtene er åpen for alle tillitsvalgte i LO. På dette frokostmøtet har du anledning til å treffe LO sin nestleder Gerd Kristiansen, samt Per Rune Henriksen og Audun Lysbakken.
Les mer her

Invitasjon til Samspillkonferansen 2009

Fagforbundet Seksjon helse og sosial arrangerer for tredje året på rad konferanse for hjelpepleiere,omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og sykepleiere. Dag 1 er felles og dag 2 er sykepleierne for seg og hjelpepleiere 19 og 20 oktober på Gardermoen. Les mer her

Minner om seksjonslederkonferansen
Seksjonene i Fagforbundet Hordaland har kalt inn til felles seksjonsledersamling på Brakanes hotell i Ulvik onsdag 16.09. til torsdag 17.09. 2009.
Les mer og påmelding her

Medlemsvekst og siste innspurt med doble vervepremier

Fagforbundet har økt medlemstallet også i sommer, men ennå 2 uker, fram til 20. august, er det doble vervepremier for alle vervinger! Benytt disse ukene til å verve medlemmer til fagforeningene. Legg ut vervekuponghefter og informasjon på arbeidsplassene

 

 

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia