Til barnets beste - en veileder om samarbeid mellom barnehagen og barnevernet (Kunnskapsdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet)

Veilederen henvender seg først og fremst til ansatte i barnehage og barneverntjeneste, og vil være et redskap for begge parter ved at den tydeliggjør mulighetene og begrensningene i samarbeidet. (Kunnskapsdepartementet) Informasjon om og lenke til veilederen finner du her

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia