Kvalitet og verdighet i eldreomsorgen (Pressemelding)

- Med regjeringens verdighetsgaranti og Arbeiderpartets eldreplan, som ble presentert i dag, har vi kommet et langt skritt på vei, mener hun.

- Antall sykehjemsplasser og enerom eller ikke har lenge vært hovedfokus i debatten. Men en god eldreomsorg favner så mye breiere enn det. Jens Stoltenberg bidro i dag til å snakke om kvaliteten i eldreomsorgen - det er veldig bra, sier Blakstad.

- Kanskje dette bidrar til å få debatten vekk fra privatisering, og over på det som er viktig - nemlig innholdet i eldreomsorgen. Jeg håper dette vil bidra til å øke aktiviteten og trivselen på sykehjemmene rundt om i landet.

Ved siden av tiltakene rettet direkte mot eldre, er Kjellfrid Blakstad spesielt fornøyd med at innsatsen på forskning og kompetanseheving skal styrkes.

- Kompetanseheving er viktig, men mer forskning må også til for å heve kvaliteten på tilbudet til de eldre.

- Fagforbundet er også glad for at Arbeiderpartiet framhever behovet for flere ansatte og vil ha 12 000 flere årsverk i pleie- og omsorgstjenesten innen 2015. - Dette krever en skikkelig satsing på rekruttering og utdanningstilbud. Skal vi klare å rekruttere, må vi også heve lønna og statusen til de som arbeider i eldreomsorgen, sier Blakstad.

For mer informasjon, kontakt:

 

 

Kjellfrid Blakstad, leder Seksjon helse og sosial i Fagforbundet, 90014223

Tone Zander, informasjonssjef, 90855063

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia