Lovfestet rett til lærlingplass
Tenk deg at du er en ungdom som er motivert og kvalifisert, og har bestått alle kursene du skulle ta, men likevel får beskjed om det ikke er plass til deg. Er dette rettferdig? Nei det er ikke det, men det er slik en del av ungdommene i dagens samfunn opplever. Mange gjør ferdig grunnutdanningen og blir lovet at det er arbeidsgivere som står klare til å ta imot dem. Siden får de beskjed om at det dessverre ikke er sånn at løftene om lærlingplasser står klare.

Hvert år dreier det seg om flere tusen potensielle lærlinger som ikke får den plassen de har krav på. Det gjelder alle typer yrker, alt fra helsefagarbeidere til bilmekanikere. Ja, for mange yrker er de private langt flinkere til å sørge for rekrutteringen enn de offentlige virksomhetene. Dagens samfunn trenger disse lærlingene.

I for eksempel helsevesenet er det et enormt behov for rekruttering. Vi står foran en eldrebølge som kommer til å kreve mange tusen flere helsefagarbeidere på sykehjemmene institusjonene og i eldreomsorgen. Det er meningsløst at flere fylker har et fåtall lærlingplasser for dem som vil jobbe innenfor helse, samtidig så nekter de våre ungdommer som har lyst til å jobbe lærlingplass. Heldigvis så har både Arbeiderpartiet og SV gått inn for lovfestet rett til å få lærlingplass i neste stortings periode.

Det er vi i Fagforbundet Bergen 282 Ungdom veldig godt fornøyd med. Samtidig som samfunnet får kvalifisert arbeidskraft i fremtiden, får mange unge muligheten til å fullføre utdanningen og begynne å jobbe. Dette er bra for de unge det gjelder, og det er bra for samfunnet både i dag og i fremtiden.

En god lærlingplass sørger for at de får seg en skikkelig utdanning, vi trenger alle de kvalifiserte fagarbeiderne vi kan få.

Vil du være med å påvirke slik at lærlingene vil få lovfestet rett til lærlingplass så må du stemme rød/grønt ved årets stortingsvalg.

ØYVIND NILSEN, ungdomstillitsvalgt,
Fagforbundet Bergen 282

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia