VI INVITERER ALLE UNGE LO MEDLEMMER I HORDALAND OG OPPLAND TIL KURSET
IKKE MOBB KAMERATEN MIN

Mobbing på arbeidsplassen er et vanskelig tema, og det er få som ønsker å snakke om det. Vi håper å kunne gi deg/ dere noen hjelpemidler i kampen mot mobbing på arbeidsplassen, og vise at noen tørr å ta opp dette temaet.

Innleder er Henrik Solvorn Fjeldsbø fra Industri Energi

Vi vil også gi dere en innføring i hva en tillitsvalgt er og hva et verneombud er, og hvilke roller de har på arbeidsplassen.

Innledere er Linda Rye, ungdomssekretær LO Oppland
Kine Bratli Dale, ungdomssekretær LO Hordaland

Hvem kan melde seg på?
Alle unge LO medlemmer (Husk at i LO er man ungdom frem til man er 35 år J)  Vi minner om at forbundet/ fagforening/ avdeling må godkjenne deltakelsen din, muligheten er derfor tilstedet for at de kan si nei til din deltakelse på dette kurset.

Hvor og når?
Vi begynner fredag 02. Oktober kl. 18:00 og holder på til Søndag 04. Oktober kl. 12.00 Kurset blir holdt på Fagernes Hotell i Oppland.

Transport?
De som kommer fra oppland, må komme seg til Fagernes på egen hånd. Da enten ved buss eller bil. Evt. utgifter vil bli refundert etter kurset, vi følger AOF sine satser.

For de som er fra Bergen finnes det to muligheter.

Alt. 1 Tog fra Bergen til Gol fra Bergen jernbanestasjon kl. 10:28 og videre fra Gol med buss til Fagernes. Dere må legge ut for billettene selv, men vil få disse refundert etter kurset

Alt. 2 Kjøre med egen bil eller sitte på. Evt. utgifter vil bli refundert etter kurset, vi følger AOF sine satser.

HUSK Å TA VARE PÅ KVITTERINGENE!

Penger…Du vil ikke ha utgifter med dette kurset, vi søker forbundet ditt om midler.  Det gjelder også tapt arbeidsfortjeneste, de av dere som ønsker dette dekket  må fylle ut dokumentasjon på dette. Den må være signert av arbeidsgiver og leveres ved kursstart. Alle utgifter vil bli dekket etter AOF sine satser.

Husk å søk permisjon hos arbeidsgiver dersom du må ta fri fra jobb!

Minner om at forbundet kan si nei til din deltakelse.

BLI MED DU OGSÅ!  FRISTEN FOR PÅMELDING ER FREDAG 04. SEPTEMBER 2009

Påmeldingsskjema
Ikke mobb kameraten min
02.-04. Oktober 2009


Navn:__________________________________

Adresse:________________________________

Postnummer/sted:________________________

E-post:_________________________________

mobil:____________________________

Fødselsdato:____________

Forbund:_________________________________

Bedrift/forening:___________________________

Eventuelle verv:____________________________

Matallergi:________________________________

Hvor skal du reise fra og med hvilket transportmiddel?:
_________________________________________


Underskrift deltager
Sendes til:  AOF Innlandet
Folkets Hus
2326 HAMAR
Epost: innlandet@aof.no
Tlf: 62540965
Fax: 62540930

 
Påmeldingsfrist: . FREDAG 04. SEPTEMBER 2009

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia