INFORMASJON FRA DE HOVEDTILLITSVALGTE I BERGEN KOMMUNE 19/2009


Last ned infoskrivet i pdf format:     info_2009_19.pdf 63,1 kb (PDF)

Fagforbundsmedlemmer jobber for fremtidens tiltak innen brannforebyggende arbeid 
DSB (Direktoratet for sikkerhet og beredskap) har nedsatt en referansegruppe i forbindelse med utarbeidelse av ny forskrift med foreløpig arbeidstittel "Forskrift om kommunenes plikter til å sørge for forebyggende og beredskapsmessige tiltak". Lars Hernebäck fra feierne og Bergen Brannkorpsforening er en av gruppens medlemmer. Les mer her


Tariffoppgjøret 2010 - debatthefte
Vi er knapt ferdig med årets oppgjør, og nå er det i gang igjen. Vi har fått beskjed fra forbundet sentralt om  at  debattheftet  for tariffoppgjøret 2010 er til trykking i disse dager, og blir sendt fra trykkeriet i begynnelsen av neste uke.Det blir sendt til alle tillitsvalgte i Fagforbundet. Senere i høst skal det være tariffkonferanse her i Hordaland.

Eldreomsorgen ville brutt sammen uten ufaglærte
Det er uhørt at de uten formell kompetanse blir tråkket på. Uten de ufaglærte hadde det faktisk ikke gått rundt. De er pilarene i eldreomsorgen. sier Kjellfrid Blakstad, leder for seksjon helse og sosial i Fagforbundet til Dagbladet. Les mer her

LO sin medlemsdebatt
Svarene fra de forskjellige partiene på spørsmålene fra medlemsdebatten vår i fjor høst er nå kommet. Her i Bergen var vi blant de mest aktive i debatten. Vi oppfordrer alle å lese svarene, og at man bruker stemmeretten sin uansett hva man har tenkt å stemme.
Les svarene fra de forskjellige partiene i sin helhet her


Konferanse om styring og ledelse i Bergen 22.-23. oktober

Fagforbundet og Universitetet i Bergen inviterer til konferanse om styring i offentlig sektor 22.-23. oktober. Sentrale tema for konferansen er kommunen som organisasjon og styringsmodeller i offentlig sektor. Målgruppen er ledere, rådgivere og andre interesserte i offentlig sektor, tillitsvalgte og studenter. Les mer her

Invitasjon til Samspillkonferansen 2009

Fagforbundet Seksjon helse og sosial arrangerer for tredje året på rad konferanse for hjelpepleiere,omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og sykepleiere. Dag 1 er felles og dag 2 er sykepleierne for seg og hjelpepleiere 19 og 20 oktober på Gardermoen. Les mer her

Yrkeskonferanse for renholdere,vaktmestre og driftspersonell

Vi minner om denne konferansen som går på Hardangerfjord hotell i Øystese 29 - 30 september 2009. Les mer her

Nærværsdagene
I forbindelse med nærværsdagene i Grieghallen, vil LO og Fagforbundet ha stands der hver dag. Ta gjerne turen bortom for en prat da.


 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia