Fagforbundet for sykepleiere
Seksjon helse og sosial

SYKEPLEIERE INVITERES TIL FAGDAG

TEMA
 - Stortingsmelding nr.47, Samhandlingsreformen
- Samhandlingsreformens konsekvenser og utfordringer for pasient og yrkesutøver.

Britt V. Danielsen rådgiver ved Omstillingsenheten i Fagforbundet vil ta opp disse to temane

Litt om Britt V. Danielsen
Britt er utdannet sykepleier og har lang erfaring fra sykehus og kommunehelsetjeneste. Hun har en internasjonal master i helsevitenskap og har tidligere arbeidet som høgskolelektor. Britt var prosjektleder for modellkommuneprosjektet i Bergen kommune, Åsane bydel. Hun er spesielt opptatt av organisering og ledelse av helsevesenet og leder nå arbeidet med pilotsykehusprosjektet i Fagforbundet.

- Nettverk for sykepleiere
Sissel M. Skoghaug vil informere om nettverket for sykepleiere og den særlige satsinga som gjøres overfor sykepleiere i Fagforbundet.

Litt om Sissel M. Skoghaug:
Sissel arbeider som prosjektleder i Fagforbundet sentralt. Hun medlem i Landsstyret og styret for Seksjon helse og sosial, sentralt. Hun er sykepleier og leder for Fagforbundets sykepleiernettverk.

Sted: Bryggen museum
Tid : Torsdag 10 sept. 11.00 - 16.00

Målgruppe: Sykepleiere
 
Pris for kurs: Gratis for medlem / kr 200,- ikke medlem

Påmeldingsfrist:  3.september 2009
Påmelding:  http://www.kurs-hordaland.no/
Flere opplysninger Fagforbundet Hordaland seksjon helse og sosial
tlf: 99538540 v/Raymond Turøy leder Seksjon Helse og sosial Hordaland
 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia