Inviterer til konferansen ”ILO i dag og i framtiden”

 

(Programmet finner du nederst på siden)

I år fyller ILO 90 år. I den forbindelse har LO i Bergen og Omland tatt initiativ til å stå som vertskap for et arrangement som markerer dette jubileet. Det vil ta for seg ILOs historie, Norges historiske rolle i ILO og innledninger og debatt om aktuelle ILO tema.

Arrangementet avvikles 25. og 26.oktober 2009 under Internasjonal Uke (IU) i Bergen, som finner sted i uke 44. LOs samarbeidsparter vil være ILO-informasjon Norge, FN-sambandet Vest, AOF Hordaland og Nordisk Geneveskoleforbund (NGF).

Det er et spennende program, med mange spennende innledere. Konferansen er gratis, og vil foregå i Scandic Bergen City Hotel (Folkets Hus, Bergen). Deltakerne må selv betale overnatting og reise. LO i Bergen og Omland dekker ikke tapt arbeidsfortjeneste.
Konferansen er åpen for alle interesserte.

Påmelding: innen 10. oktober 2009, til AOF Hordaland, tlf: 55 30 91 90 eller
e-post: kent.amundsen@aof.no

Alle påmeldte vil motta invitasjon til åpningen av Internasjonal Uke i Bergen og Bergen Internasjonale Musikkfestival som finner sted lørdag 24. oktober på Verftet i Bergen.

Hvis du ønsker overnatting kan det bestilles rom på Scandic Bergen City Hotel,
Enkeltrom: Kr. 895 pr. rom pr. natt med frokost(LO-pris), må bestilles innen 14. september 2009
Bestiller betaler selv. Booking kode: ILO251009
Scandic Bergen City, tlf: 55 30 90 80
Email: bergencity@scandichotels.com

Vel møtt til en spennende konferanse!


Solidarisk hilsen
LO i Bergen og Omland


Ørjan Myrmel                                                      Christopher Beckham
Leder                                                                            sekretær

 

P R O G R A M 25.-26. 10.2009

 

Søndag 25.10.09

 

 

 

 

13.00                           Åpning av stands og presentasjoner av Geneveskoleoppgaver

15.00 – 15.15                Åpning ved leder av LO i Bergen og Omland, Ørjan Myrmel

                                   FILM “The ILO and the Quest for Social Justice” 6,5 minutter 

15.15 – 15.45                ”ILO – en introduksjon” ved Hasse Berntsen, ILO-informasjon Norge

ILO-informasjon er FN-sambandets informasjonskontor om ILO.  Hasse Berntsen vil gi en kort innføring i ILOs virke, plass i FN-systemet og organisasjonens viktigste prioriteringer.

 

15.45 – 16.30                ”Norsk fagbevegelse og ILO gjennom historien” ved Yngve Hågensen

Yngve Hågensen er styremedlem i Nordisk Geneveskoleforbund avdeling Norge, og var elev ved Geneveskolen i 1967. I sitt virke som leder av LO og som personlig ”ILO-ambasadør” i Norge gjennom mange år, har han unik kunnskap om norsk fagbevegelses arbeid med ILO-politikk.

 

16.30 – 16.45                Pause

16.45 – 17.30                ”ILO i dag og i framtiden” ved Trine Lise Sundnes, arbeidstakerrepresentant i Governing Body (ILOs styre)

                                    Gjennom ILOs 90-årige historie har organisasjonen utviklet seg til en viktig aktør i det globale arbeidslivet. De siste 10 årene har ILOs ”Decent Work Agenda” vært rettesnoren. Hvordan jobber ILO med årets prioriterte områder, som er likestilling og finanskrisen? Hvordan ser prioriteringene ut framover?

 

18.00                            Middag på Kongressenteret           

 

 

 

 

 

20.30                            "Ladyen av Burma" av Richard Shannon med Ingunn Øyen på Bergen internasjonale kultursenter (BIKS)

 

 

 

Mandag 26.10.09

09.00 – 0915                 Kulturinnslag

 

 

 

09.15 – 09.45                ”Globale hushjelper/ domestic workers” ved Lise Widding Isaksen, UiB

Lise Widding Isaksen er professor ved Sosiologisk institutt, UiB, der hun har et særlig ansvar for det helse- og sosialpolitiske område. Hun har blant annet forsket på "globale hushjelper"/"domestic workers", og leder for tiden et nordisk prosjekt som heter " Global Care in Nordic Societies" hvor de ser hvordan "Den Nordiske Modellen" virker inn på globale omsorgsarbeideres vilkår i Norden. ”Domestic workers” blir en av hovedsakene på ILOs årskonferanse i juni 2010, og har også fått sitt lokale norske uttrykk i et voksende au pair marked.

 

 

 

10.00 – 10.30                ”ILOs arbeid i praksis: Hvordan norsk støtte bidrar til at ILO når sine mål” ved Magnus Berge, ACTRAV/ILO

                                    Magnus Berge jobber i ILO-avdelingen Bureau for Workers' Activities (ACTRAV). ACTRAV fungerer som bindeledd mellom ILO og arbeidstakerne, og koordinerer all aktivitet i ILO som er relater til arbeidstakere eller til deres organisasjoner. Han vil snakke om norskstøttede prosjekter i ILO og hvordan disse fører til positive endringer i mottakerlandene.

 

10.30 – 11.00                ”LO og Norges prioriteringer i ILO-arbeidet” ved Trine Lise Sundnes          

Trine Lise Sundnes følger ILOs arbeid nært som medlem av ILOs styre. Hun vil ta for seg dagens og morgendagens aktuelle ILO-politikk, og se hvordan, og på hvilene områder norsk fagbevegelse og de to andre norske partene kan være aktive støttespiller.

 

11.00 – 11.15                Pause

 

11.15 – 12.00                ”Hvilken rolle kan Norge spille i utviklingen av et godt fungerende og rettferdig globalt arbeidsliv?” ved utenriksminister Jonas Gahr Støre

Den rødgrønne regjeringen har uttalt og vist at arbeidet i ILO prioriteres. Hvordan kan denne prioriteringen bidra til positiv utvikling i det globale arbeidsmarkedet?

 

12.00 – 13.00                Lunsj

13.00 – 13.10                FILM om barnearbeid

 

13.10 – 13.50                Status for Regjeringens ”Decent work” strategi ett år etter, ved statssekretær Jan-Erik Støstad, AID

Regjeringens sjupunktstrateg for et anstendig arbeidsliv ble lansert i september 2008 og har til formål å samordne og styrke Norges innsats for fremme av arbeidstakerrettigheter globalt. Strategien er inspirert av og har sitt grunnlag i ILOs globale ”Decent Work Agenda”. Hva går strategien ut på, og hva er oppnådd?

 

14.00 – 15.30                Paneldebatt ved innlederne hvor aktuelle problemstillinger fra innledningene drøftes

·         ILO-konvensjon 94 i konflikt med EU-retten? Hva blir skjebnen til forskriften som tilsier at norske offentlige oppdrag skal utføres til tarifflønn etter ILOs bestemmelser? Er innføring av minstelønn i Norge veien å gå?

·         Au pairenes arbeidsvilkår i Norge. Når skal AmLs bestemmelser om arbeidstid gjelde også for au pairer i Norge? Au pairer har på linje med arbeidstakere behov for å organisere seg. Hvem sitt ansvar er det? Hva blir Norges bidrag til debatten om domestic workers" på ILOs årskonferanse i juni 2010?

·         Er ”den Norske modellen” en viktig eksportartikkel? Hvordan kan de tre norske aktørene i så fall bidra?

·         Hvordan kan norsk fagbevegelse aktiveres for en større innsats for et bedre globalt arbeidsliv?

 

 

15.30                           Avslutning

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia