Framtidas museum (Kultur- og kirkedepartementet)

Fredag 21. august la regjeringen fram stortingsmelding nr. 49 (2008-2009) Framtidas museum. Museene skal være oppdaterte og aktuelle og ha en aktiv samfunnsrolle med utgangspunkt i faglig utvikling, nytenkning og profesjonalisering, melder Kultur- og kirkedepartementet. Les mer

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia