Veileder om reklame i skolen (Utdanningsdirektoratet)

Skolefritidsordningen er ikke omfattet av denne lovbestemmelsen, men i veilederen uttrykkes en sterk oppfordring til skolene om å følge de samme prinsippene som for reklame i skole. Skole skal være reklamefri sone.

Slik omtales forholdet til SFO i veilederen: "Bestemmelsene kommer ikke til anvendelse for skolefritidsordningen. Direktoratet mener imidlertid at det er viktig at elever som deltar i skolefritidsordninger, på bakgrunn av disse elevenes unge alder, ikke blir utsatt for kommersielt press. Direktoratet vil derfor rette en klar oppfordring til skoleeier om å gi elevene tilsvarende vern også når de deltar i skolefritidsordning tilknyttet skolen."

Velederen finner du her.

 

 

 

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia