Biblioteksentralens fagkurs høsten 2009

Se Biblioteksentralens hjemmeside for ytterligere informasjon og elektronisk påmelding. 

Kursoversikt :

21. sept  SkoleBibTenkeTanken - et annerledes kursrekke hvor deltakerne bestemmer innhold og form! Her vil vi sammen utvikle de norske skolebibliotek!

14. okt.  Din personlige informasjonssentral - vend strømmen av nyheter og la disse strømmet til deg!

22. okt . Web-kuvøsen - Deltok du på 23-ting eller Web 2.0 skolen - men kom ikke i gang med å bruke Web 2.0? - da er dette kurs for deg og din kollega som vil bruke de nye verktøy i biblioteket. Hvilket verktøy skal dere velge til deres lokale prosjekter?

27. okt. Twitter er årets nykommer! - hvordan kan du og ditt bibliotek bruke Twitter til kontakten med brukerne?

Uke 45  Inspirasjonstur til Danmark for grunnskoler/kommuner som vi oppbygge sitt skolebibliotek
Vi deltar i UddannelsesForum i Odense, har seminarier med danske kollegaer og besøker en fylkeskommunal undervisningssentral, pedagogiske sentre og interessante skolebibliotek i grunnskolen. Kom tettere på "den danske modellen"

19. nov . NING - et aktivt sosialt nettverk - hvordan bruker du det? - og bør dine brukere samarbeide i en NING i fremtiden?

26-27.nov.  Skolebibliotekets virtuelle vindu - hvordan oppbygger du bedre nettsider for ditt bibliotek?

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia