Seksjon samferdsel og teknisk arrangerer Miljøkonferanse!

Miljøkonferansen
Miljøkonferansen blir avholdt 27. og 28 oktober i Fagforbundets lokaler. Den vil ha paneldebatt med kjente ansikter fra politikk, næringsliv og miljøorganisasjoner. Det vil være tema som energiøkonomisering, miljøsertifisering, eksempler  fra Oslo havns miljøarbeid, Grønn frisør m.m. Det legges også opp til noe gruppearbeid. 

Målgruppe er de fleste innenfor seksjonen og som er opptatt av miljø og klima. Seksjonen dekker en fra hvert fylke. Det er plass til 100 og de resterende kan delta mot en deltaker avgift på kr 2500 som dekker konferanseavgift og overnatting.

Påmeldingsfrist fra 20. september 

Her finner du rammeprogrammet.

Påmelding gjøres ved å trykke her.

 

 
[ Tilbake ]
 
 
     
DigiMedia